Groen licht voor 4 voltijd Associate degrees

Nieuws - 9 april 2018

Voor de nieuwe voltijd Associate degrees is meer duidelijkheid over het starten van de opleidingen per september 2018. De Ad Health & Social Work, Ad Logistiek, Ad Management, Ad Built Environment en Ad Engineering zijn vorige week bezocht door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die een Toets Nieuwe Opleiding deed. Samen met de macrodoelmatigheidstoets is deze toets nodig om een nieuwe opleiding te mogen aanbieden.

De Ad’s Engineering, Health & Social Work, Management en Logistiek hebben een positief advies ontvangen. Daarmee groeit het aanbod van voltijd Ad-opleidingen van de Avans Academie Associate degrees in Den Bosch en de Associatie degrees Academie in Roosendaal. We verwachten dat geïnteresseerde studenten zich nog voor de zomer voor deze opleidingen kunnen inschrijven in Studielink. De Ad Built Environment kan helaas nog niet starten per september 2018.

Studiekiezers met interesse in deze 5 opleidingen worden persoonlijk op de hoogte gesteld van deze nieuwe ontwikkelingen.