Collegegeld wordt gehalveerd 

Nieuws - 11 juli 2018

Het collegegeld voor eerstejaars wordt per studiejaar 2018-2019 gehalveerd. De Eerste Kamer heeft dit besluit genomen. Dat geldt ook voor de tweejarige Associate degrees. 

Het gaat om studenten die voor het eerst met een hbo-opleiding starten. De maatregel wordt over 3 jaar geëvalueerd. Er is ook kritiek vanuit de politiek op de halvering van het collegegeld. Vooral omdat de maatregel voor iedereen geldt, dus ook voor studenten die het collegegeld kunnen betalen en toch wel zouden gaan studeren. Het doel van de maatregel is namelijk het verlagen van de drempel om te gaan studeren. Met invoering van het leenstelsel is het financieel minder aantrekkelijk geworden om te gaan studeren.