Wat de mens tot mens maakt

Nieuws - 18 april 2019

Samen met het Expertisecentrum Sustainable Business organiseerde de Avans Academie Associate degrees een middag over People & Sustainability; de menselijk waarde, het menselijk geluk en over prestaties gerelateerd aan onderwijs en onderzoek.

Binnen het onderwijs van de Avans Academie staan talentontwikkeling van de studenten, coaching & begeleiding en kleinschalig onderwijs centraal. Nu al maken ze in het onderwijs gebruik van opdrachten uit de praktijk en coachen en begeleiden ze hun studenten intensief en individueel. De studenten ervaren daardoor beter ‘wat de mens tot mens maakt’ en hoe ze hun talenten centraal stellen. Ze willen dat ze het verschil leren maken en daardoor van toegevoegde waarde zijn op de arbeidsmarkt. In het onderwijsprogramma van de Avans Academie noemen ze dit impactvol afstuderen.

Iris Lucas, eerstejaars student aan de Associate degree Communicatie

Levendig, dynamisch en inspirerend. Dat zijn de 3 woorden waarmee ik het event zou beschrijven dat ik op 16 april mocht bijwonen. Hoofdvraag tijdens dit event: wat maakt de mens tot mens? In Fort Isabella kwam dit gesprek op gang. Samen met andere studenten, docenten en mensen uit het bedrijfsleven ging ik de discussie aan om antwoord te geven op deze vraag.

Het event werd ingeleid door Sandra Doeze Jager, medewerker van de Academie en organisator van het event. Zij nodigde naast haar eigen inleiding nog 3 anderen uit om de kernwaarden inclusie, duurzame groei en actie-onderzoek te introduceren aan het publiek.

Vervolgens: aan de slag! In 3 rondes werden er aan 13 tafels diverse onderwerpen besproken. Studenten, docenten en deskundigen hebben geworsteld onder begeleiding van moderatoren met onderwerpen die van invloed zijn op, of verband hebben met, het thema, zoals talentontwikkeling, werkgeluk, actie-onderzoek, samenwerking tussen werkveld, studenten en onderwijs en een leven lang leren. De verschillende perspectieven leverden nieuwe inzichten op. Ik vond deze rondes dan ook heel inspirerend.

Als afsluiting liet Sandra ons nog één keer plenair bij elkaar komen, om de verschillende inzichten met elkaar te kunnen delen. Daarna was het natuurlijk tijd voor een hapje en een drankje (lees: bier en bitterballen).

Kortom: ik ben blij dat ik mee mocht praten met docenten en experts. Bovendien was het gezellig, leerzaam en interessant om bij te wonen. Alles bij elkaar een inspirerende bijeenkomst, waar aandacht werd geschonken aan alles wat de mens tot mens maakt.

Kennishub
De middag, die draaide om inclusiviteit en samen interactief zijn, had impact. De Avans Academie gaat voor een "doorwerking" hiervan in het laten uitgroeien van de Kennishub, waarin gemeenschappelijkheid en uitwisseling tussen werkveld, onderwijs en onderzoek centraal staan.