In gesprek met de studentendecaan Bart van Uden

Nieuws - 17 november 2020

“Avans wil graag wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die het verschil maken in en voor een duurzame samenleving. Professionals met een lerende, onderzoekende en ondernemende houding die zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving en arbeidsmarkt”. Dit is de ambitie van Avans voor de komende vijf jaar. Aandacht voor het welzijn van studenten is hierin een belangrijk thema. We stelden hierover een aantal vragen aan Bart van Uden. Bart (33) is studentendecaan voor Avans Academie Associate Degrees sinds augustus 2019.

Wat houdt de functie ‘Studentendecaan’ in?
Een studentendecaan is er voor studenten die door bijzondere omstandigheden gehinderd worden in het leren. We bieden deze studenten een luisterend oor en vragen hen wat zij nodig hebben om te kunnen studeren bij Avans. Zodat zij dezelfde kansen krijgen als andere studenten. Binnen de ambitie van Avans hebben studentendecanen drie focuspunten: voeren van gesprekken met studenten, studentenwelzijn en vertrouwenspersonen. Een belangrijk aandachtspunt is ook flexibiliteit: hoe blijven we aansluiten bij de veranderende wereld?

Met welke vragen kunnen studenten terecht?
Omstandigheden waarbij je kunt vragen om extra ondersteuning en/of begeleiding zijn bijvoorbeeld een ‘functiebeperking’, psychische- en/of persoonlijke problemen. Voorbeelden van een functiebeperking zijn dyslexie, slechtziend-/blindheid of een lichamelijke beperking. Depressie of angstklachten zijn voorbeelden van psychische problemen. Een moeilijke thuissituatie door echtscheiding of mantelzorg en financiële problemen zijn voorbeelden van persoonlijke problemen.

Ook als je een topsport beoefent, twijfelt over je studie of van studie wilt wisselen kun je terecht bij een decaan. Sommige studentendecanen hebben ook de rol van vertrouwenspersoon ‘ongewenste omgangsvormen’. Je kunt bij hem of haar terecht als je bijvoorbeeld te maken hebt met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Alles wat een student en decaan samen bespreken is vertrouwelijk. Alleen als een student toestemming geeft wordt informatie gedeeld met de opleiding.

Wat is het verschil met een mentor? 
Iedere opleiding heeft een mentor. Bij hem/haar kun je terecht voor inhoudelijke vragen over de studie. Het kan zijn dat je extra uren voor begeleiding nodig hebt bij je studie. Voor het aanvragen van deze uren kun je terecht bij de studentendecaan.

Merk je sinds de komst van Corona verschil in vragen?
De inhoud van de vragen is niet veranderd. Het aantal vragen is wel toegenomen. Ik maak me ook zorgen over bepaalde studenten. Bijvoorbeeld studenten die hun bijbaan zijn verloren en studenten die thuis geen rustige plek hebben om te studeren. Ook over studenten die al psychische klachten hadden voor de komst van Corona maak ik me zorgen.

Heb je tips voor studenten?
Jazeker: wil je iemand spreken over de dingen waarmee je bezig bent of wil je gewoon iets delen? Voel je niet bezwaard en neem contact op. Alles wat je deelt blijft vertrouwelijk. Je kunt voor een afspraak met mij contact opnemen met de Studenten Informatie Balie. Bel of Whatsapp 088 - 525 75 50 of mail studentendecaan@avans.nl. Kijk ook eens op extra.avans.nl. Je vindt daar trainingen over onderwerpen als faalangst, verlies en rouw, assertiviteit en studiekeuze of -switch.