Bedrijven en instellingen

Wat kan een Ad'er voor u betekenen?

Technologische ontwikkeling en verdergaande globalisering leiden tot meer dynamiek op de arbeidsmarkt en stellen nieuwe eisen aan zittende en toekomstige professionals. Functies worden complexer. Daardoor heeft u vaker hoger opgeleide medewerkers nodig, maar niet altijd iemand met een bachelorniveau. De Associate degree (Ad) zit qua niveau tussen mbo 4 en hbo-bachelor in. Het is een tweejarige zelfstandige, praktijkgerichte hbo-opleiding, waarin studenten theoretische kennis verdiepen en praktische vaardigheden uitbreiden.

We ontwikkelen de voltijd-Associate degrees in samenwerking met bedrijven. Zo weten we precies aan welke kennis en vaardigheden behoefte is. Omdat een Ad'er de nieuwste ontwikkelingen kent, is hij al tijdens stages breed inzetbaar en ook na het behalen van zijn diploma. 

Verbinders

Door de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven krijgt u een stagiair of afstudeerder die het gewend is om in de praktijk te werken. Het voordeel voor u als werkgever is dat de student operationele taken kan uitvoeren en tegelijkertijd mee kan denken over de strategie. Deze studenten zijn de verbinders tussen doen en denken.

Samenwerking

Goed nieuws. U kunt direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de opleiding. Dan praat u mee over de competenties die wij van onze studenten vragen. En kunt u dat laten aansluiten op wat u zoekt in een werknemer.

We ontwikkelen de Associate degrees samen met het bedrijfsleven. Voor werkgevers betekent het invloed op hoe de werknemer van de toekomst wordt opgeleid. Voor het onderwijs is het belangrijk om een goede verbinding te leggen met de praktijk, zo houden we onze opleidingen up-to-date. Hiervoor hebben wij de Kennishub in het leven gebracht. 

Kans voor u

We zoeken bedrijven waar studenten relevante werkervaring kunnen opdoen. Denk hierbij aan stages en afstuderen. Voor meerdere dagen per week of fulltime, voor een kortere of langere periode. En bent u een enthousiaste professional  die alle ervaring en expertise graag wil delen met studenten tijdens gastlessen of tijdens een bedrijfsexcursie, dan gaan we graag met u in gesprek. 

Wij zijn vooral op zoek naar interessante praktijkopdrachten, die de studenten op school of bij u in het bedrijf uitvoeren. In ruil daarvoor krijgt u een oplossing voor een probleem of nieuwe inspiratie. Bovendien draagt u bij aan de goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Door deze praktijkgerichte manier van leren en werken is een afgestudeerde student startklaar en zijn de kennis en vaardigheden up-to-date. 

Bekijk de video

Wat kan een Ad'er voor u betekenen?

Contact

Heeft u een stageplek of een opdracht voor onze studenten? Neem dan contact op met ons op. U kunt ons praktijkbureau mailen via het volgende adres:

connect.avansacademie@avans.nl

Praktische informatie

We hebben een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen

Onze opleidingen

 

Vergelijking onderwijsniveaus

Een overzicht van de competenties van de verschillende onderwijsniveaus:

Associate degree

HBO

Onderwijsniveau 5 2 jaar

De student verbindt vakmanschap met operatie en strategie.

De student past theorieën uit het vakgebied toe op praktische vraagstukken.

De student werkt onder begeleiding aan complexe taken en stuurt onder begeleiding een operationeel team aan.

De student communiceert over zijn taken en weet wat die bijdragen aan de doelen van de organisatie.