Organisatie

Directie

De dagelijkse leiding van de Avans Academie is in handen van:

  • Noortje de Bruin, directeur
  • Anthony van de Wiel, adjunct-directeur
  • Anke van Lokven, adjunct-directeur
  • John Lankheet, manager bedrijfsvoering
  • Norette Naaijkens-Smolders, business coördinator

Academiebureau

Het academiebureau ondersteunt de studenten, docenten en directie. Je kunt hier terecht voor al je vragen over de Avans Academie. Contact opnemen met het Academiebureau kan via:
[email protected]
088 - 525 83 32

Onderwijs

Avans Academie biedt voltijd-opleidingen in verschillende richtingen aan. De onderwijslocatie is in Den Bosch. Op dit moment biedt Avans Academie Associate degrees 14 opleidingen. 
Bekijk hier onze opleidngen

Onderdeel van Avans Hogeschool

Avans Academie Associate degrees is een van de academies van Avans Hogeschool. Avans Academie richt zich op tweejarig praktijkgericht voltijd-hbo. Meer over de inrichting van Avans Hogeschool staat op avans.nl.

Het Overlegplatform Associate degrees

In 2019 is het Overlegplatform Associate degrees opgericht. Het platform is er voor geïnteresseerd is in Ad-onderwijs en voor alle bekostigde hogescholen die Ad-opleidingen aanbieden of dit willen gaan doen. Iedereen kan deelnemen aan het platform. De naamsbekendheid omtrent Associate degrees maar ook de kennisdeling wordt gestimuleerd door het platform. 

Daarnaast bevordert het platform de samenwerking tussen onderwijs- en werkveldpartners en de overheid om de Ad te posiotneren in Nederland. Het platform werkt samen met en vanuit Vereniging Hogesholen. De Landelijke Ad-overleggen (LAdO's), waarin wordt samgenwerkt aan de gezamenlijke profilering van de vergelijkbaree Ad-opleidingen, wordt ondersteunt door Overlegplatform Associate degrees. Avans Academie Associate degrees is een van de deelnemende hogescholen aan het platform. 

Benieuwd naar meer informatie? Bekijk de website van het Overlegplatform Associate degrees hier