Organisatie

Missie

De Avans Academie Associate degrees is de belangrijkste partner van bedrijven en instellingen in Noord-Brabant-Oost bij het opleiden van professionals op het niveau van een Associate degree. Dat niveau ligt tussen mbo 4 en hbo-bachelor in. Daarnaast ontwikkelen we praktijkgerichte kennis.

Deze missie vloeit voort uit het besef dat de regio Noord-Brabant-Oost in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie een ambitieuze instelling nodig heeft. Die een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls geeft aan de arbeidsmarktbehoefte aan professionals op het niveau van een Associate degree. De vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio neemt daardoor verder toe. Centrale waarden die hierbij horen zijn talentontwikkeling, individuele ontplooiing en zorgen voor een ondernemende en verantwoordelijke houding.

Visie

Onze studenten herken je door hun lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding. Studenten en medewerkers zijn gesprekspartner voor instellingen in de regio. Zij werken multidisciplinair samen en komen tot creatieve oplossingen die waardevol zijn voor de maatschappij.

Doelen

  • Het maximale uit de student halen, want we bieden mbo’ers de mogelijkheid om naar een hoger niveau door te stromen.
  • Studenten beter voorbereiden op de toenemende complexiteit van het werk en daarmee werkgevers beter bedienen.
  • De innovatie- en concurrentiekracht van de regio vergroten door meer hoger opgeleiden af te leveren.    
  • Intensieve samenwerking tussen het mbo en het hbo doordat we de opleidingen samen ontwikkelen.
123
123

Onderwijsvisie

De Ad-student die bij ons afstudeert is goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Hij weet waar zijn talenten liggen en kan strategie en operatie feilloos met elkaar verbinden. Hij heeft een theoretische basis die geïntegreerd is in zijn handelen en kan vraagstukken in zijn domein op hbo-niveau aanvliegen en oplossingen implementeren. 

Lees onze Visie op Onderwijs