Heleen Torringa

Filosofiedocent en schrijver

"Ik benader kritisch denken vanuit een filosofische invalshoek"

Ik ben Heleen Torringa. Ik werk als docent kritisch denken en ethiek bij de (bachelor) opleiding Communicatie van Avans Hogeschool. Ik studeerde filosofie en promoveerde in 2011 op een proefschrift over kritisch denken. Bij dit onderwerp ligt mijn hart.

Wat doe je als je kritisch denkt? Waarin zit nu precies het kritische?
Mijn proefschrift draait voor een groot deel om deze vraag. De vlieger ‘kritisch denken staat gelijk aan goed (willen) redeneren’ gaat voor mij niet op. Argumentatieregels zijn vooral bruikbaar voor de beoordeling van ‘redeneerkwaliteit’. Ongeacht de inhoud; of je nu redeneert over Pippi Langkous of over de wendbare professional, dat maakt voor het beoordelen van redeneerkwaliteit niets uit. Daarom worden argumenteren en redeneren vakoverstijgende vaardigheden genoemd. Uiteraard bruikbare skills. Ze maken je sterk in discussies. Ook die met jezelf.

Het oordeelsvermogen waar ik op doel met 'kritisch denken' draait om de kunst om oordelen te vormen over maatschappelijke onderwerpen. Onderwerpen die ons allemaal aangaan. Denk aan politieke, sociale en morele kwesties.

De essentie van mijn kritisch denken-begrip is achterhalen wat sprekers of schrijvers met hun uitspraken willen uitdrukken en de reflectie erop om zelf tot standpunten te komen. Deze manier van denken onderneem je om je te oriënteren in een zee van opvattingen, feiten en ervaringen. En waarbij je je afvraagt: waar sta ik? Voor wie dit alleen maar meer vragen oproept, zie: https://www.heleentorringa.nl/kritisch-denken/.

Ik benader kritisch denken vanuit een filosofische invalshoek. De filosofie is het vakgebied waaruit ik voor inspiratie put. Voor deze kennishub sluit ik met mini-essays aan bij de vraag wat de rol is van mensen op de werkvloer van de toekomst. Elke maand doe ik mijn filosofische lamp aan. En laat je meekijken naar de manier waarop filosofen nadenken over de plek en de waarde van… 'de mens'...?

 

Heleen Torringa.JPG