Onderzoek binnen de Kennishub

Cluster Onderzoek

In het cluster Onderzoek doen we onderzoek naar onderwerpen die van belang zijn voor de Associate degrees en het werkveld. 

Impactvol afstuderen

Op dit moment ligt de focus van het cluster Onderzoek op impactvol afstuderen. Impactvol afstuderen kan vanuit 3 perspectieven benaderd worden: de student, de docent en het werkveld. Voor iedere invalshoek heeft impactvol afstuderen een wat andere betekenis. ‘Doorwerking’ is echter vanuit elk van deze perspectieven aan de orde. Doorwerking in het kader van impactvol afstuderen betekent voor:

  • de student: reflecteren in het kader van het eigen beroepsprofiel;
  • de docent: nagaan wat de voorgaande student gedaan heeft, zodat de nieuwe student hier op voort kan borduren; 
  • het werkveld: wat doen met de aanbevelingen (co-creatie). 

Om doorwerking te realiseren zijn actieonderzoek en duurzaamheid belangrijk.

Actieonderzoek 

Actieonderzoek is een cyclisch proces om samen met de praktijk verbeteringen te bewerkstelligen. Hiervoor is een combinatie van onderzoeken en veranderen nodig. Actieonderzoek leert studenten niet alleen te onderzoeken, maar ook veranderingen te implementeren en de praktijk te verbeteren. We willen studenten niet laten leren gericht op beheersing, maar gericht op wendbaarheid. Hierbij zijn de 21e-eeuwse vaardigheden nodig om met de complexe problemen van deze tijd om te gaan.

Duurzaamheid

Om er voor te zorgen dat de afstudeerprojecten toekomstbestendig zijn, is duurzaamheid essentieel. Vanuit het cluster Onderzoek onderzoeken we hoe duurzaamheid zo goed mogelijk in het onderwijs verweven kan worden. Ook wordt onderzocht hoe de academie, met al haar studenten en alumni, bij kan dragen aan een duurzame maatschappij/ de realisatie van de ‘Sustainable Development Goals’.

Avans_academie_0013.jpg

Verbinding met lectoraat 

De Kennishub van de Avans Academie en het lectoraat Sustainable Working and Organising van Avans Hogeschool zijn met elkaar verbonden. Over en weer informeren wij elkaar over onderzoeken. Daar waar interessant, wordt de samenwerking opgezocht. Gezamenlijk leveren zij een bijdrage aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van impactvol afstuderen. De ambitie is om landelijk koploper te zijn en te blijven op het gebied van impactvol afstuderen. 

Succesverhalen

We hebben bij de Avans Academie al mooie afstudeervoorbeelden gezien, maar we willen natuurlijk meer succesverhalen. Op basis van onderzoek en door middel van samenwerking met het werkveld zorgen we ervoor dat afstudeertrajecten zo vormgegeven zijn dat zij de meeste impact hebben.