Strategische Adviesraad Kennishub

De Avans Academie heeft ervoor gekozen om per januari 2018 een Strategische Adviesraad in het leven te roepen om daarmee de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Deze Adviesraad zal zich richten op alle Associate degrees, die onderdeel uitmaken van het huidige aanbod. De Strategische Adviesraad komt 4 keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten hebben een vrij karakter, dat wil zeggen dat iedereen welkom is om mee te denken en mee te praten.

De kerntaken van Strategische Adviesraad zijn:

  1. Mede vormgeven samenwerking tussen opleidingen en bedrijfsleven bestaande uit:
    1.1 Vertalen relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt naar de betekenis voor de beroeps- en opleidingsprofielen, inhoud van opleidingen en het niveau van afgestudeerden.
    1.2 Vertalen relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt naar kansen voor nieuwe Ad-opleidingen en gewenste keuzemodules (inclusief cross-sectorale samenwerking).
    1.3 Bijdrage leveren aan de accreditatie van de Ad-opleidingen.
  2. Fungeren als kritisch klankbord voor de directie van de academie.
  3. Waar mogelijk het verzorgen van een gastles en/of bedrijfsbezoek.
  4. Stage- en/of afstudeerplaats beschikbaar stellen voor studenten.