Werkveld binnen de Kennishub

Cluster Werkveld

Het cluster Werkveld heeft 2 belangrijke doelen:

  • Strategische samenwerking met bedrijven en instellingen
  • Het onderhouden van de contacten

Samenwerkingen

De Avans Academie heeft talloze lijntjes met bedrijven en instellingen. We vinden het belangrijk om het onderwijs goed te laten aansluiten bij het werkveld. Daarvoor is het werkveld direct betrokken bij de ontwikkeling van de opleidingen.Doorlopend zijn onze studenten in contact met het werkveld doordat zij stage lopen, afstuderen of praktijkopdrachten uitvoeren. Daarnaast verzorgen mensen uit het bedrijfsleven regelmatig gastlessen. Het cluster Werkveld gaat deze contacten beter structureren, zodat we eenduidiger en beter met hen kunnen communiceren.

Met een aantal bedrijven willen we ook een meer strategische samenwerking. We verbinden ons daarmee nog meer met het werkveld in de regio. Een belangrijk doel is goede voeling te houden met wat er in de praktijk gebeurt. We halen daar informatie voor ons onderwijs op en brengen het via onze studenten weer terug. Stel dat we ervaren dat bedrijven steeds meer te maken hebben met blockchaintechnologie of bijvoorbeeld bepaalde social media, dan willen we dat in ons onderwijs verwerken. Studenten die stage lopen of afstuderen nemen die actuele kennis weer mee naar de bedrijven.We krijgen veel positieve reacties, dat onze studenten direct inzetbaar zijn, heel toegepast bezig zijn, maar wel methodologisch werken. We vinden deze feedback vanuit de bedrijven heel waardevol.

Cluster Werkveld

Doelstellingen 2021

  • Elke opleiding heeft minimaal 1 strategische partner, bij voorkeur 2.
  • 4 strategische partners die over en met verschillende opleidingen mee kunnen denken.
  • Elk kwartaal een sessie met strategische partners, al dan niet opgesplitst naar domein.
  • Eén grote relatiedag voor al onze partners.