Nieuws 14 april 2022

HBO-Monitor: afgestudeerden Avans Academie doen het goed op de arbeidsmarkt

Uit de resultaten van de HBO-Monitor blijkt dat de meeste afstudeerders van Avans Academie tevreden zijn over hun studie.  

De meeste afstudeerders van Avans Academie vinden over het algemeen snel een baan, zijn positief over hun studie en zouden opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen. Waar alumni vorig jaar nog enige nadelen van de coronacrisis ervaarden bij het vinden van een passende baan, doet deze lichting het iets beter dan hun voorgangers op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de resultaten van de HBO-Monitor, die deze week bekend werden gemaakt. 

Docenten succesfactor 

De HBO-Monitor onderzoekt jaarlijks de arbeidspositie van afgestudeerden in het hbo. Dit jaar ging het om de lichting studenten die deels vlak voor en deels tijdens de coronacrisis afstudeerde en een baan ging zoeken. De resultaten zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van voorgaande jaren. Avans Academie scoort in het algemeen hoger dan het landelijk gemiddelde.  

74% van de alumni is tevreden over de studie in het algemeen. Landelijk ligt dit percentage op gemiddeld 62%. Steeds weer blijken de docenten van Avans een belangrijke succesfactor: over de docenten is 71% tevreden, landelijk gemiddeld 66%. Dit algemene beeld zien we terug bij onze Ad-opleidingen. 

Goede aansluiting 

Wat verder opvalt is dat alumni de opleiding zien als juiste opstap naar de arbeidsmarkt. Bij Avans Academie zou 81% opnieuw voor de opleiding kiezen. Landelijk ligt dit gemiddeld op 73%. Na ontvangst van het diploma vindt 96% binnen 3 maanden een baan. En 62% vindt ook nog eens dat die baan bij het opleidingsniveau past.  

De werkloosheid onder Avans Academie is nog steeds 0%. Dit is 2% minder dan het landelijk niveau. Afstudeerders zien veel carrièremogelijkheden in hun huidige functie. Ook is 87% tevreden over hun huidige functie ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 71%.

Over HBO-Monitor

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder afgestudeerden in het hbo, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Ruim 23.000 van de benaderde alumni vulden dit jaar de enquête van de HBO-Monitor in, waarvan 1.763 oud-Avansstudenten. Ze deden dat ongeveer anderhalf jaar na afstuderen. De deelname bij Avans daalde wel dit jaar: 32%, lager dan het landelijk gemiddelde van 37%.