Nieuws 6 juni 2023

NSE 2023: inclusiviteit en docenten zijn de kracht van Avans 

Studenten zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over het onderwijs bij Avans Hogeschool. De inclusiviteit, de sfeer van de opleiding en de deskundigheid van de docenten blijven sterke troeven. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 (NSE). Avans scoort op vrijwel alle thema’s beter dan vergelijkbare hogescholen. Onder hbo-studenten loopt de tevredenheid iets terug in vergelijking met vorig jaar. Ook bij Avans zien we die lichte daling, maar blijft de algemene waardering bovengemiddeld. Hoe onze eigen Avans Academie Associate degrees scoort volgens de NSE? Daarover lees je hieronder meer.

Sterke punten bij Avans Academie Associate degrees
Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid bij Avans Academie Associate degrees samenhangt met de volgende thema’s: de docenten, de studiebegeleiding en de aansluiting op de beroepspraktijk. De begeleiding, kennis en ook betrokkenheid vanuit docenten worden goed beoordeeld. Studenten zijn ook zeer te spreken over de algemene sfeer bij Avans Academie Associate degrees. Ze geven aan zich echt thuis te voelen.

 

Mooie resultaten 
Jacomine Ravensbergen, vice-voorzitter van het College van Bestuur van Avans, is trots op de resultaten: “Het is mooi dat studenten opnieuw de inhoud en organisatie van het onderwijs bij Avans zo waarderen en ook de relevantie voor de beroepspraktijk ervaren. Erg fijn om te lezen dat inclusiviteit zo hoog scoort en dat de studenten zich veilig en thuis voelen bij ons. Het is een wisselwerking; met elkaar creëren we een veilige en vertrouwde omgeving, waarin studenten en docenten zich prettig voelen. Het zijn belangrijke voorwaarden om te blijven leren en ontwikkelen, ook voor het onderwijs van morgen.” 

 

Ontwikkelkansen 
Avans Academie Associate degrees scoort het laagst op internationale aspecten. Internationale aspecten zijn onder andere de mate waarin gestimuleerd wordt om kennis te maken met andere culturen en/of de mogelijkheden die geboden worden om te studeren of stage te lopen in het buitenland. Ook de mate waarin het studieprogramma aandacht besteed wordt aan internationale aspecten sluit niet altijd aan bij de verwachtingen van de studenten. Internationale aspecten bieden echter de kans aan de academie om hierin zich nog verder te ontwikkelen.

 

Hoogste scores
De tweejarige Associate degree-opleidingen halen een hoge algemene tevredenheid. Toppers van de Avans Academie Associate degrees zijn onder andere Communicatie en Informatica. Beide opleidingen scoren hoog als het gaat om studiebegeleiding. Daarnaast blinkt Communicatie ook uit op het onderdeel docenten.

 

Over de NSE 
De NSE wordt jaarlijks afgenomen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Avans stelde dit jaar extra vragen over de thema’s internationale aspecten, internationale studenten en kunstonderwijs. De NSE is een belangrijke basis voor de ranglijsten van Keuzegids HBO en Elseviers Beste Studies, die in oktober verschijnen. 

 

Resultaten Avans inzien
Alle informatie is verwerkt in het NSE dashboard. Daar kun je nu alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar vergelijken. Dit overzicht toont de resultaten van heel Avans tegenover het hbo-gemiddelde.