Visie en missie

De Avans Academie Associate degrees is de belangrijkste partner van bedrijven en instellingen in Noord-Brabant-Oost bij het opleiden van professionals op het niveau van een Associate degree. Dat niveau ligt tussen mbo 4 en hbo-bachelor in. Daarnaast ontwikkelen we praktijkgerichte kennis.

Deze missie vloeit voort uit het besef dat de regio Noord-Brabant-Oost in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie een ambitieuze instelling nodig heeft. Die een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls geeft aan de arbeidsmarktbehoefte aan professionals op het niveau van een Associate degree. De vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio neemt daardoor verder toe. Deze missie voeren we uit vanuit onze eigen identiteit die je herkent aan de volgende 5 kernwaarden:

 • Vernieuwend
  Je leert door te doen. Op school en in de praktijk. De samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is baanbrekend. Het onderwijs beweegt mee met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarmee blijf je up-to-date en leer je flexibel om te gaan met veranderingen.
 • Vakkundig
  Je verstaat je vak goed en bent betrokken. Je zorgt ervoor dat denken en doen bij elkaar komen. Jij weet je kennis bevlogen en met trots over te brengen op anderen. 
 • Verbindend
  Je weet denken en doen feilloos met elkaar te verbinden. Je werkt samen met studenten, docenten en partners uit het werkveld. Het kleinschalige onderwijs stimuleert betrokkenheid en verbondenheid.
 • Vormend
  Jouw talent is de basis van je persoonlijke groei. Je coacht en wordt gecoacht en weet precies waar je staat door dagelijkse feedback. Met je hoofd, hart en handen daag je jezelf en je omgeving uit. 
 • Vrijdenkend
  Je kent de kaders waarbinnen je werkt. Maar als het nodig is, treed je ook buiten de gebaande paden. Je zoekt niet naar 1 antwoord, maar vindt verschillende oplossingen.

Onderwijsvisie

De Ad-student die bij ons afstudeert is goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Hij weet waar zijn talenten liggen en kan strategie en operatie feilloos met elkaar verbinden. Hij heeft een theoretische basis die geïntegreerd is in zijn handelen en kan vraagstukken in zijn domein op hbo-niveau aanvliegen en oplossingen implementeren. 

Lees onze Visie op Onderwijs

Visie

Onze studenten herken je door hun lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding. Studenten en medewerkers zijn kritisch en ze vormen een gesprekspartner voor instellingen in de regio. Zij werken multidisciplinair samen en komen tot creatieve oplossingen die waardevol zijn voor de maatschappij. De afgestudeerde Ad'er:

staat met zijn voeten in de praktijk
bewaart met zijn hoofd het overzicht
verbindt mensen en middelen, en
koppelt daarmee denken aan doen

Doelen

 • Het maximale uit de student halen, want we bieden mbo’ers de mogelijkheid om naar een hoger niveau door te stromen.
 • Studenten beter voorbereiden op de toenemende complexiteit van het werk en daarmee werkgevers beter bedienen.
 • De innovatie- en concurrentiekracht van de regio vergroten door meer hoger opgeleiden af te leveren.  
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beroepen voor de toekomst door flexibel in te spelen op de veranderende behoefte van de arbeidsmarkt.
 • Intensieve samenwerking tussen het mbo en het hbo doordat we de opleidingen samen ontwikkelen.