Artikelen Kennishub

Overzicht van onze artikelen

Ad-kracht
Het opzoeken en verleggen van grenzen hoort bij het volwassen worden van een academie. De kunst is daarbij optimaal gebruik te maken van elkaars talenten en vaardigheden en ons zo min mogelijk laten weerhouden door vaste structuren. Van denkende handen naar handige hoofden. In dit artikel lees je meer over hoe we de Sustainable Development Goals en de 21e-eeuwse vaardigheden opnemen en inzetten én hoe we onze partners vanuit het onderwijs en het werkveld daarin meenemen.
Lees hier het hele artikel

De meerwaarde van denkende handjes
Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen die denken kunnen combineren met doen. Vullen Associate degree-afgestudeerden deze leegte op? De Avans Academie ging op zoek naar het antwoord op die vraag en komt met tien adviezen voor docenten. 
Lees hier het hele artikel

Ad onderwijs klaar voor de toekomst
Aan de hand van een bestaand model voor inegraal hoger beroepsonderwijs doen Anke Kolvoort en Ilya Zitter van het lectoraat Beroepsonderwijs (Hogeschool Utrecht) een theoretisch onderbouwd voorstel voor het vormgeven van toekomstbestendig Associate degree-onderwijs. 
Lees hier het hele artikel

Praktijkgericht handelen bij Associate degree
Dit boekje is geschreven voor iedereen die meer wil weten over het doen van onderzoek op Ad-niveau.
Lees hier het hele artikel
Bekijk hier het feedbackformulier Praktijkgericht handelen

Ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden d.m.v. gamification
Keywords: gamification, game-based learning, E-learning, 21st century skills, digital age, higher education, teaching, technology, N-Generation, Digital natives, future workplace.
Lees hier het hele artikel

Learning Agility: wendbaarheid van medewerkers
Voor organisaties is het belangrijk dat medewerkers voortdurend wendbaar zijn. Deze wendbaarheid moeten zij niet alleen in hun werk laten zien. Ook is het belangrijk dat medewerkers wendbaar zijn als het om hun leren gaat. We spreken in dit geval ook wel over learning agility. In dit artikel bespreken we hoe verschillende organisaties de learning agility van hun medewerkers stimuleren.
Lees hier het hele artikel

Wat maakt de mens tot mens?
Hoe komen we tot een duurzame samenhang tussen beroepsproducten, praktijkgericht onderzoek, onderwijs en het werkveld, in het belang van alle betrokkenen? De interactieve ‘People & Sustainability’-bijeenkomst: deelnemers praten mee, delen hun kennis en inspireren elkaar.
Lees hier het hele artikel

De factor mens is cruciaal in de circulaire economie
Vaak wordt circulaire economie als een instrument gezien om verduurzaming van de samenleving te bereiken. Daarbij wordt niet zelden verwezen naar de drie kanten van duurzaamheid: sociaal, ecologisch en economisch. Maar uiteindelijk gaat het in het debat over de circulaire economie alleen over verduurzaming van materiaalstromen. De sociale kant van de circulaire economie wordt hooguit vertaald in de mogelijke gevolgen voor werkgelegenheid. 
Lees hier het hele artikel

Curriculumvernieuwing
Bij het opzettten van een nieuwe opleiding stuitte Avand al snel op allerlei problemen. Tonnie van der Zouwen, Sandra Doeze Jager en Erik Blokland delen de lessen die zij leerden, zodat andere instellingen er hun voordeel mee kunnen doen. 
Lees hier het hele artikel

Geboorte Kennishub
Hoe is de Kennishub ontstaan? Wat is het doel? en meer..
Lees hier het hele artikel