Overzicht van onze blogs

Wat maakt de mens tot mens?

Discretie als vergeten deugd, door Heleen Torringa
Stel, je zit in een sollicitatiecommissie. Er is jou uit betrouwbare bron iets ter ore gekomen over een sollicitant die samen met één andere kandidaat kans maakt om de baan te krijgen. Wat je hoorde is dat de sollicitant door zijn vorige werkgever is ontslagen wegens “werkweigering zonder goede reden”. De (ontslagen) sollicitant had niet gesproken over zijn ontslag met jullie als sollicitatiecommissie. Wat doe je?
Lees hier het hele blog

Digitaal wordt het nieuwe normaal, door Steven van der Minne 
Nu is er een crisis, en ook daar speelt de vraag hoe ik daar uit kom, niet alleen voor mij maar voor velen om mij heen. Opnieuw gaat het om stabiliteit en ontwikkelmogelijkheden. Behoeften van mijzelf zitten in de vraag ‘Wat wil ik’ en van de omgeving in ‘; Wat kan er’. Mogelijkheden zitten voor mijzelf in ‘Wat kan ik’ en voor mijn omgeving, net als bij de wensen in de vraag ‘Wat kan er’.
Lees hier het hele blog

Irritante betweter of moedige inspirator, door Helee Torringa
De nu 17-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg maakte in 2019 indruk met haar “Hoe durven jullie!”-toespraak. Op een klimaattop in New York riep ze bestuurders en volksvertegenwoordigers wereldwijd ter verantwoording. Maar de indruk die ze maakte was niet alleen positief. Haar ‘hoe durven jullie’-toon riep bij sommige ontvangers irritatie op. Hoe zit dat? En hoe zou je morele kwesties op een inspirerende manier aan de orde kunnen stellen?
Lees hier het hele blog

Corona crisis zorgt voor nieuw onderwijsmodel, door Judith Herrewijn
Online leren heeft een enorme toevlucht genomen. Doordat we nu vanwege de Corona crisis gedwongen zijn het onderwijs online te gaan uitvoeren zien we niet alleen een sterke toename in het gebruik van verschillende online applicaties (met Teams en Skype als communicatie platformen en Mindmeister, Mural en Flipgrid om studenten te laten samenwerken) maar zien we ook een enorme snelheid in adaptie en adoptie vermogen bij alle medewerkers.
Lees hier het hele blog

Een persoon met een brede denkwijze, door Heleen Torringa
Veel mensen vinden zichzelf kritisch. Ze zijn kritisch over de uitspraken van anderen, kritisch over het gebrek aan leiderschap in de stikstofcrisis of kritisch over het boerenprotest tegen de aanpak van de stikstofcrisis. Is dat kritisch? Dat je kritiek hebt op opvattingen, handelswijzen of (voorgenomen) besluiten? Dat je het oneens bent met iets? Veel mensen zeggen dat kritisch denken niet gelijk staat aan kritiek leveren. Maar ga je met ze in gesprek, dan leveren ze kritiek. En vinden zichzelf dan kritisch… Maar wat is kritisch?
Lees hier het hel blog

Veroordeeld tot ons brein?, door Heleen Torringa
Volgens filosoof en romanschrijver Jean-Paul Sartre zijn mensen veroordeeld tot vrijheid. Ik schreef erover in Optimistische hardheid. In eerste instantie klinkt dat pessimistisch: veroordeeld zijn tot vrijheid. Maar niet voor Sartre zelf, beschreef ik. Hij beschouwde zijn mensbeeld als optimistische hardheid. Je bent wat je doet. Niet wat je niet deed.
Lees hier het hele blog

Avans_academie_0066.jpg

Optimistische hardheid, door Heleen Torringa
“De mens is in de eerste plaats een project dat zichzelf subjectief beleeft, en niet een schimmel, rottigheid of bloemkool; er is niets dat aan dat project voorafgaat, er valt niets aan de hemel af te lezen; de mens is in de eerste plaats zoals hij zichzelf projecteert.” Jean-Paul Sartre (1905-1980), filosoof en romanschrijver.
Lees hier het hele blog

Design Thinking en Jung, door Steven van der Minne
Bij Avans neemt Design Thinking een steeds grotere vlucht. Dat is mooi, vanuit het idee dat het oplossen van problemen vaak geen lineair proces is, en ook riskant omdat we bij het strak volgen van deze methodiek de lineaire benadering door de achterdeur weer naar binnen dreigen te halen.
Lees hier het hele blog

Booking.punt.dom, door Steven van der Minne
Ik organiseer een herdenkingsbijeenkomst en zoek daartoe een overnachting in Heede, net over de Duitse grens bij Bourtange. Ik kijk op Booking.com en vind een paar mogelijkheden. Ik hoef niet lang te wachten op een mail van Booking.com. ‘Steven, Heede is calling your name’. Ik zie hier meteen drie opties. Heede, Lathen en… Elmshorn. Lathen ligt iets meer dan 10 kilometer van Heede, dus een reële optie, maar Elmshorn ligt nog ten noorden van Hamburg, 250 kilometer verder. Dan kan ik net zo goed thuis blijven en op en neer rijden.
Lees hier het hele blog

Inclusief, door Steven van der Minne
Vandaag komt er een hele grote doos naar de ontbijttafel. Een cadeau, voor mij, helemaal onverwachts. Ik voel de bui al hangen. ‘Toch geen boormachine’? Stereotypischer kan haast niet. En waarom? Ik ben helemaal geen klusser. Ik heb twee linkerhanden. Ik kijk altijd vol bewondering naar de handige jongens die niets liever doen dan klussen. Kennen ze mij dan niet? De oude was kapot en dat vond ik prima.
Lees hier het hele blog

De beveiliger, door Steven van der Minne
Afgelopen zaterdagmiddag was het bomvol met maar drie kassa’s open. Ik sprak mijn bekende beveiliger aan. ‘Pardon, meneer, zou er misschien een kassa bij kunnen? Er staan rijen van voor tot helemaal achterin de winkel’.
Lees hier het hele blog