Business

Ad Bedrijfskunde in Den Bosch

Introductie

Help bedrijven vooruit met jouw ideeën

Jouw werkgever verkoopt producten via een webwinkel. Jij vervult een rol in een projectteam dat de opdracht heeft om de omzet en winstmarge te vergroten. Uiteindelijk weet het bedrijf op basis van jullie verbetervoorstellen deze doelstelling te bereiken. Je bent trots op de bijdrage die jij aan dit succes hebt geleverd. Tijdens de tweejarige hbo-opleiding Business leer je hoe je dit moet aanpakken. 

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Dit heeft een grote impact op de bedrijfsvoering van organisaties. Er is behoefte aan professionals die tactisch en operationeel kunnen inspelen op de steeds veranderende omstandigheden. Van aanstaande professionals wordt verwacht dat ze om kunnen gaan met deze veranderingen en actie kunnen ondernemen.

Jij

Jij signaleert steeds mogelijkheden om processen te verbeteren. En bij een verandering zie jij het positieve effect ervan in. Je hebt een doel voor ogen en kunt dit goed overbrengen op anderen. Je bent kritisch, nieuwsgierig en onderzoekend. Je vindt het vooral uitdagend om in een veranderende omgeving te werken. 

De opleiding 

Je verdiept je in verschillende vakgebieden, zodat je straks op meerdere plaatsen in de organisatie een relevante rol kunt vervullen. Je krijgt de kennis en tools om probleemgebieden te herkennen en om te zetten naar verbeteringen. De theorie die je leert pas je direct toe in de praktijk: er wordt gewerkt aan echte vraagstukken die in de praktijk voorkomen. 

Waarom een Associate degree Business? 

Deze opleiding is breed opgezet. Dat betekent dat je alle samenhangende aspecten van de bedrijfsvoering leert kennen. Daarnaast focus je op jouw persoonlijke houding. Want organisaties en de wereld daaromheen veranderen continu. Je leert hoe je daar flexibel en wendbaar mee omgaat. En je wordt je tijdens de opleiding bewust van de waarde die jij voor een organisatie toevoegt. Je staat open voor innovaties en begrijpt de noodzaak daarvan.

Wat ga je doen?

Het programma

Je krijgt in beide jaren financiële en niet-financiële vakken. Denk bijvoorbeeld aan financieel management, management & organisatie, marketing & sales, human resource management en projectmanagement.

Ook besteden wij aandacht aan technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT en nieuwe methodieken zoals Lean en Six Sigma. Je krijgt veel praktijkopdrachten, die je op school of in een organisatie uitwerkt. Hierdoor breng je opgedane kennis en vaardigheden direct in praktijk. 

Na de opleiding

De Associate degree Business de sluit goed aan op de behoefte vanuit het werkveld. De kennis en vaardigheden die jij tijdens de opleiding leert, zijn namelijk direct toepasbaar in de praktijk. Wij richten ons tijdens de opleiding niet op specifieke functies, omdat organisaties veranderen en daardoor ook functies. Wij spreken daarom liever over rollen. Bij ons leer je vaardigheden voor die rollen waarnaar organisaties op zoek zijn. Daarom werken we ook bij het ontwikkelen van de opleiding intensief samen met het werkveld. 

Doorstuderen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. We bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree.

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Met het profiel E&M ben je direct toelaatbaar.
Met het profiel C&M heb je economie, maw of m&o nodig.
Met de profielen N&G en N&T heb je economie of m&o nodig.
Vwo Met het profiel E&M ben je direct toelaatbaar.
Met het profiel C&M heb je economie, maw of m&o nodig.
Met de profielen N&G en N&T heb je economie of m&o nodig.


21+ toets 

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Neem dan deel aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit onderzoek wordt afgenomen door Aob Compaz en je betaalt hier €295 voor. Voordat je aan dit onderzoek kunt deelnemen, moet je contact opnemen met de intakecoördinator. Hij helpt je verder met de procedure.