Bedrijfskunde

Associate degree Den Bosch

Introductie

Help bedrijven vooruit met jouw ideeën

Een organisatie moet continu inspelen op externe ontwikkelingen om te kunnen overleven. Veranderende klantbehoeften, verdergaande globalisering, geopolitieke verhoudingen, hyperconcurrentie en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat een organisatie zijn processen moet aanpassen. En soms zijn business- en verdienmodel moet herontwerpen. Dat is wat je leert bij de tweejarige hbo-opleiding opleiding Bedrijfskunde.

De opleiding is breed opgezet, zodat je straks op meerdere plaatsen in de organisatie van toegevoegde waarde kan zijn. Bijvoorbeeld bij de afdeling inkoop, verkoop, productie of management & control van zowel profit- als non-profitorganisaties. De banen waarin je kunt gaan werken zijn dan ook divers.

Tijdens de opleiding werk je aan vraagstukken rond het verbeteren van organisaties. Bijvoorbeeld om de omzet te vergroten, om een managementinformatiesysteem op te zetten of om het onderhoudsproces te verbeteren. Je analyseert knelpunten en verspillingen in processen en doet verbetervoorstellen. En zorgt ervoor dat de verbeteringen ook echt worden doorgevoerd. Met oog voor de organisatorische en de menselijke kant.

De theorie die je leert, pas je direct toe in de praktijk bij een organisatie. Zowel in groepjes als individueel zorg je dat een organisatie steeds beter functioneert. Daarnaast werk je aan je professionele houding en aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert hoe je flexibel en wendbaar met veranderingen in bedrijven omgaat. Je leert hoe je impact hebt op andere mensen en de organisatie. En je wordt je bewust van de waarde die jij aan een organisatie toevoegt.

Jij

Bij veranderingen zie jij het positieve effect ervan in. Je hebt een doel voor ogen en kunt dit goed overbrengen op anderen. Je bent kritisch, nieuwsgierig en onderzoekend. Je vindt het vooral uitdagend om in een veranderende omgeving te werken. Je staat open voor innovaties en begrijpt de noodzaak daarvan. Je combineert denken en doen.

Waarom een Associate degree Bedrijfskunde?

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Dit heeft een grote impact op de bedrijfsvoering van organisaties. Er is behoefte aan professionals die tactisch en operationeel kunnen inspelen op de steeds veranderende omstandigheden. En precies dat leer je bij de  Associate degree Bedrijfskunde.

Bedrijfskunde versus Management

Ben je in je werk liever bezig met het aansturen van mensen of het organiseren van evenementen, kijk dan ook eens bij de opleiding Management.

Wat ga je doen?

Het programma

In het eerste jaar werk jij aan het verbreden van jouw bedrijfskundige basis kennis en ga je dit ook in de praktijk toepassen. In de eerste drie blokken leer je te denken vanuit de klantzijde voor een organisatie, welke interne en externe factoren invloed hebben op de bedrijfsvoering en de levensvatbaarheid en ben je in staat om een proces te analyseren, knelpunten en verspillingen te signaleren en een verbetervoorstel te maken. Met de opgedane kennis werk jij in blok 4 bij een organisatie (meewerkstage en verbeteropdracht) en zet jij jouw vakkennis in bij een multidisciplinair project (i.s.m. studenten van andere Ad opleidingen).

Gedurende het eerste jaar volg jij elk blok ook workshops. Hierin leer jij de benodigde vaardigheden om jouw projecten uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan presenteren, samenwerken, rapportage vaardigheden en kritisch denken. Je zult merken dat jij gedurende de opleiding tot inzichten komt waar jij in jouw professionele persoonlijke ontwikkeling nog in dient te groeien. Hier werk jij persoonlijk aan onder begeleiding van een docent-coach.

Thema’s jaar 1:
Blok 1: Organisatie & Klant
Blok 2: Organisatie & Omgeving
Blok 3: Organisatie & Processen, Engels
Blok 4: Organisatie & Verbeteren (meewerkstage), Multidisciplinair project, Engels Gehele jaar: Professionele Persoonlijke Ontwikkeling

In het tweede jaar werk jij aan het versterken van jouw bedrijfskundige kennis. In blok 5 en 6 leer je over de financiële kant en hoe verandermanagement werkt. Daarnaast kies je een verbredende en verdiepende keuzemodule waarmee jij richting gaat geven aan jouw expertise. Met de opgedane kennis werk jij in blok 7 en 8 aan jouw afstudeeropdracht.

Ook in blok 5 en 6 werk jij aan benodigde vaardigheden en jouw professionele persoonlijke ontwikkeling.

Thema’s jaar 2:
Blok 5: Organisatie & Informatie, PPO, Engels
Blok 6: Organisatie & Verbeteren, PPO, Engels
Blok 7 & 8: Afstuderen

Meewerkstage
 

Duur: 8 weken, 4 dagen per week
Periode: Jaar 1, blok 4
Werkzaamheden: een beroepsproduct opleveren en een project uitvoeren bij een stagebedrijf

Afstudeerstage
 

Duur: halfjaar, fulltime
Periode: Jaar 2, blok 7 + 8

Voorbeeldopdrachten

  • Zet een managementinformatiesysteem met een KPI-dashboard op
  • Analyseer en verbeter de gebruikersmogelijkheden van een CRM-systeem
  • Signaleer de knelpunten van een bedrijf en schrijf een verbetervoorstel

Voorbeelden van stagebedrijven

Als bedrijfskunde student heb je de mogelijkheid om bij uiteenlopende bedrijven stage te lopen. Kom er tijdens de opleiding achter waar je interesses liggen.

  • Automobielbedrijf
  • Gerechtsdeurwaarderskantoor
  • Transport- of productiebedrijf
  • Zorginstelling
  • Gemeentelijke instelling

Nationale Studenten Enquête

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn bekend. Een landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Benieuwd hoe studenten over de Associate degree Bedrijfskunde denken? 

Na de opleiding

De Associate degree Bedrijfskunde sluit goed aan op de behoefte vanuit het werkveld. De kennis en vaardigheden die jij tijdens de opleiding leert, zijn namelijk direct toepasbaar in de praktijk. Wij richten ons tijdens de opleiding niet op specifieke functies, omdat organisaties veranderen en daardoor ook functies. Wij spreken daarom liever over rollen. Bij ons leer je vaardigheden voor die rollen waarnaar organisaties op zoek zijn. Daarom werken we ook bij het ontwikkelen van de opleiding intensief samen met het werkveld. 

Doorstuderen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. We bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree.

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.


21+ toets 

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Je moet dan het 21+ toelatingsonderzoek doen. Aob Compaz neemt dit onderzoek af. Het kost € 320. Je maakt zelf een afspraak via de website. Als je geslaagd bent voor de toets, mail je het rapport naar avansacademie@avans.nl. Doe dat vóór 1 augustus. Pas wanneer wij akkoord geven, meld je je aan via Studielink. Vervolgens start de intakeprocedure. We nodigen je dan uit voor een bindend adviesgesprek.