Human Resource Management

Associate degree, Den Bosch

Introductie

Leer alles over mens en werk

Deze tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding draait om mens en werk. Je leert waarom mensen werken, hoe zij te motiveren zijn, hoe hun prestaties kunnen worden verbeterd en hoe zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Als HRM’er houd je je bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Je gaat aan de slag met thema’s als werving & selectie, functioneren, ziekteverzuim, beoordeling, beloning, ontwikkeling en ontslag van medewerkers. Je zoekt bijvoorbeeld de meest geschikte kandidaat voor een functie als ICT-specialist. Of je signaleert dat het ziekteverzuim op een bepaalde afdeling veel hoger is dan in de rest van de organisatie en je gaat hiervoor op zoek naar oplossingen.

Jij

Je wilt jezelf graag blijven ontwikkelen en je kennis en kunde op het gebied van HRM vergroten. Je hebt interesse in sociale en gespreksvaardigheden, je bent nieuwsgierig en je gaat uitdagingen niet uit de weg. Je bent een verbinder en zet je tanden graag in praktische vraagstukken.

De opleiding

Deze opleiding duurt 2 jaar. De praktijkvraagstukken en opdrachten waaraan je werkt worden steeds complexer en de begeleiding neemt gedurende de opleiding steeds meer af. Je werkt steeds zelfstandiger. Je krijgt een derde theorie en twee derde van de tijd werk je op school of in de praktijk aan vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Je hebt een coach die jou begeleidt bij je persoonlijke en loopbaanontwikkeling.

Aan het einde van het eerste jaar ga je zelf al 2 weken de praktijk in, in de vorm van een oriënterende stage. In het tweede jaar ga je je specialiseren. Je kiest een afstudeerstage als brede of gespecialiseerde HR-professional bij een bedrijf of overheidsinstelling. Of je studeert af als arbeidsmarktprofessional bij bijvoorbeeld een recruitment- of re-integratiebureau. Je rondt je opleiding af met deze afstudeerstage. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Waarom de Associate degrees HRM?

Je kiest voor deze opleiding als je graag praktijkgericht wilt leren. Je werkt tijdens de opleiding aan echte HR-vraagstukken uit de praktijk. Organisaties leggen hun vraagstuk bij ons neer en jij gaat er samen met medestudenten mee aan de slag. Daarnaast organiseren we regelmatig gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Tijdens deze opleiding geef je zelf aan wat je wilt leren, hoe je wilt leren en in welke richting jij je wilt specialiseren.

Wat ga je doen?

Het programma

We starten de opleiding met een inleiding op het vakgebied HRM en organisatiekunde. Aansluitend ga je aan de slag met vakken als gesprekstechnieken, HR-instrumenten, HRM & data, werving, selectie & onboarding, opleiding & training en doorstroom. In dit eerste jaar krijg je ook het vak Engels en vakken op het gebied van recht: arbeidsrecht, ontslagrecht en sociaal zekerheidsrecht.  Daarnaast staan gedurende het gehele eerste jaar jouw persoonlijke ontwikkeling en loopbaan centraal. Hierin word je begeleid door jouw coach van de opleiding. Aan het eind van dit eerste jaar heb je al je eerste stappen gezet richting het vinden van een passende stageplaats. Jij neemt daarin zelf de regie, je coach begeleidt. 

We starten het tweede schooljaar met een lesperiode waarin je zelfstandig aan de slag gaat met een project in de praktijk. Daarnaast werk je aan de verdieping van een aantal dominantie HRM thema’s en fungeer je als loopbaancoach voor eerstejaarsstudenten.  Je volgt het vak Engels en je blijft in gesprek met je coach over je persoonlijke ontwikkeling en je zoektocht naar een stageplaats.

Vanaf begin november loop je gedurende 4 dagen per week 30 weken stage. Op de vijfde dag werk je aan opdrachten voor school en kom je naar school voor intervisie en begeleiding bij je verbetervoorstel. Dit is ook het laatste onderdeel van de opleiding. Tijdens je stage verricht je operationele en tactische werkzaamheden, je maakt een quickscan van de organisatie, je reflecteert op je beroepshouding als HR-professional, je schrijft een verbetervoorstel en je rondt je stage af met een eindgesprek. 

 

Afstudeerstage
 

Duur: halfjaar, 5 dagen per week
Periode: Jaar 2, blok 7 + 8
Werkzaamheden: HR-administratie, selectiegesprekken, intakegesprekken, medewerkerstevredenheidsonderzoek, personeelsplanning of het maken van een verbetervoorstel.
Intervisie: Tijdens de stage heb je een intervisiegroep met maximaal 10 studenten. Hier bespreek je, onder begeleiding van een docent, zaken waar je tegenaan loopt tijdens je stage.

Voorbeeldopdrachten 

 • Maak een onboardingsapp
 • Adviseer over efficiënter gebruik van het personeelsinformatiesysteem
 • Adviseer over betere vitaliteit van de medewerkers
 • Zet sociale media beleid op voor employer branding
 • Schrijf een voorstel over de verbeteringen van de werving-en- selectieprocedure

Voorbeelden van stagebedrijven

 • Tony Chocolony
 • ASML
 • Chanel
 • Randstad
 • Adecco
 • Driessen
 • Young Capital
 • Van der Valk
 • ArboNed
 • Reinier van Arkel

Nationale Studenten Enquête 2021

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn bekend. Een landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Benieuwd hoe studenten over de Associate degree Human Recource Management denken? 

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.


21+ toets 

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Je moet dan het 21+ toelatingsonderzoek doen. Aob Compaz neemt dit onderzoek af. Het kost € 320. Je maakt zelf een afspraak via de website. Als je geslaagd bent voor de toets, mail je het rapport naar avansacademie@avans.nl. Doe dat vóór 1 augustus. Pas wanneer wij akkoord geven, meld je je aan via Studielink. Vervolgens start de intakeprocedure. We nodigen je dan uit voor een bindend adviesgesprek.

Na de opleiding

Door de economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt gunstig. Het beroepenveld van HRM beweegt met deze ontwikkelingen mee. Er zijn veel vacatures op het gebied van HRM: van HR -professional in het bedrijfsleven tot arbeidsmarktprofessional. Wij zien onze studenten terechtkomen in deze functies: HR-medewerker, HR-officer, recruiter, intercedent, medewerker opleidingen of verzuim, jobcoach, re-integratiebegeleider.

Overzicht beroepen 
 

Recruiter

Je zorgt voor de werving en selectie van nieuw personeel.

Casemanager

Je begeleidt zieke werknemers en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.

Jobcoach, re-integratieadviseur 

Je helpt werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden.

HR-officer 

Je werkt op een shared servicecenter en geeft informatie over arbeidsvoorwaarden aan medewerkers en managers.

  Je werkt als medewerker verzuim en bent verantwoordelijk voor het administratief-juridische proces rondom zieke medewerkers.
  Je werkt met HR-administratiesystemen en voorziet de HR-managers van managementinformatie.

Vergelijking mbo-Ad-bachelor
 

Mbo 4 HRM
 
Je voert administratieve (operationele) HR- werkzaamheden uit op een HR-afdeling.
Ad HRM Je voert zelfstandig tactische HR-werkzaamheden uit, je signaleert problemen en gaat op zoek naar oplossingen. Je weet strategie en operatie te verbinden.
Bachelor HRM Je werkt op strategisch niveau en je adviseert het management.

Doorstuderen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. We bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree.

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding.