Informatica

Associate degree, Den Bosch

Introductie

Ontdek hoe software werkt

Als ontwikkelaar maak je softwaresystemen en -applicaties om bedrijfsprocessen te automatiseren. Of om te gebruiken op pc’s en mobiele apparaten. Tijdens de tweejarige hbo-opleiding Informatica leer je hoe je dat doet. 

Jij 

Je bent altijd benieuwd hoe software werkt en hoe je daarmee problemen kunt oplossen. Daar denk je graag over na. De informatie- en communicatietechnologie boeit jou en je kijkt met een ICT-blik naar de wereld. Je denkt in oplossingen en vindt het een uitdaging om die samen met anderen te ontwerpen en programmeren.

Je wilt leren hoe je organisaties verbetert met slimme ICT-oplossingen.
Bij de opleiding Informatica leer je software te ontwerpen, te bouwen en te testen. Je leert op een brede manier naar software te kijken. IT development, big data, de Cloud, Internet of Things, datasecurity zijn belangrijke begrippen bij waar je veel over leert tijdens de opleiding.  

Je krijgt training in moderne ontwikkelmethodes en ontwerpmethodieken. Je leert programmeren in de belangrijkste programmeeromgevingen. We leiden je op tot meer dan een programmeur.

Na de opleiding weet je hoe softwaresystemen worden ontworpen en gerealiseerd.
Je onderzoekt aan welke eisen software moet voldoen en deze vertaal je naar een werkend computerprogramma.
 

Waarom een Associate degree Informatica? 

Je wilt meer weten over het ontwerpen bouwen en testen van softwaresystemen en applicaties. Je geeft de voorkeur aan de praktijk boven de theorie en wilt graag aan de slag met projecten die gemaakt zijn door en met het bedrijfsleven.

Ad- Informatica is een praktijkgerichte opleiding. De projecten die je uitvoert zijn gemaakt door en met het bedrijfsleven. We noemen dat beroepsproducten. Tijdens de opleiding staan deze beroepsproducten centraal.

Je haalt bij deze praktijkgerichte opleiding in 2 jaar je hbo-diploma. Door jouw ervaring met de praktijk en de bedrijfsprojecten tijdens de opleiding ben je zeer goed voorbereid om direct aan het werk te gaan in het bedrijfsleven. Je kan ook besluiten dat je door wilt studeren bij een bacheloropleiding. We bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een tweejarig programma.

De opleiding Informatica is een kleinschalige opleiding. Er zijn drie docenten, waarmee je bijna dagelijks contact hebt. Daarom is het ook een persoonlijke opleiding en besteden we veel aandacht aan persoonlijke begeleiding.

Wat ga je doen?

Het programma

De opleiding duurt twee jaar en dan behaal je je hbo-diploma op niveau 5.

Elk jaar is verdeeld in 4 blokken, elk blok duurt 10 weken en heeft een eigen thema.

Elke blok heeft in hoofdlijnen dezelfde opbouw. De eerste 5 weken krijg je nieuwe lesstof aangeboden. Dan volgen er twee weken, waarbij er geen nieuwe stof aan bod. Maar waarbij de stof extra toegelicht, herhaald en beoefend kan worden. Daarna is er een tentamenweek en in week 9 heb je tijd om je beroepsproduct af te ronden. In week 10 heb je je assessment waarbij je je beroepsproduct presenteert.  Je werkt tijdens elk blok agile-scrum.

Blok 1: In het eerste blok richt je jezelf op de basis van het programmeren en de basis van databases. Ontwerpen is een thema dat bij alle vier de blokken aan bod komt. Je gebruikt daar een methode genaamd CogNIAM voor. Met CogNIAM ga je als het ware je bouwtekening maken voor je applicatie en database.

Naast ontwerpen is professionaliseren een thema dat elk blok weer terugkomt. Professionaliseren gaat over vaardigheden die je nodig hebt als beginnend beroepsbeoefenaar. Denk hierbij aan gesprekstechnieken, het geven van feedback, het maken van een presentatie, het schrijven van een rapport.

Voorbeeld project:
Bouw een applicatie voor een buurthuis, zodat mensen elkaar kunnen vinden voor buurtactiviteiten.

Blok 2: Je gaat wat dieper in op het programmeren en databases.

Blok 3: In dit blok werk je met een mobiel platform, (android). Je gaat wat technischer naar het programmeren van databases kijken.

Blok 4: Je richt je op een webbased omgeving. Ook ga je aan de slag met arduino’s. Java is de eerste programmeertaal bij deze opleiding. Maar in blok 4 krijg je ook de ruimte om jezelf te specialiseren in een andere programmeertaal naar keuze. 

In leerjaar 2 kunn je kiezen uit drie uitstoomprofielen waardoor je je in de laatste fase van de studie meer kan specialiseren in een van de onderstaande richtingen:

 • Front-end
 • Cybersecurity
 • Data engineering

Gedurende de eerste helft van het tweede jaar werk je in een groep samen aan een complexe IoT gerichte software ontwikkel opdracht. Naast het realiseren van het totale eindproduct zul je binnen dit profiel verantwoordelijk zijn voor de ontwerp-, bouw- en testwerkzaamheden die horen bij jouw gekozen uitstroomprofiel. Je toont daarmee direct je geleerde vaardigheden, die horen bij je uitsroomprofiel, aan in het project.

In de laatste helft van het tweede jaar studeer je af bij een bedrijf, in Nederland of in het buitenland. Dit kan een ICT-bedrijf zijn, maar ook een organisatie die ICT inzet en die software ontwikkelt om de processen te automatiseren. Tijdens het afstuderen ontwikkel je een kant-en-klaar softwareproduct. 

Afstudeerstage (werkstage)
 

Duur: Een half jaar, fulltime
Periode: Jaar 2, blok 7 + 8
Werkzaamheden: Je voert alle deelproducten die voorbijkwamen tijdens de opleiding nog een keer uit in een echte ICT-werkomgeving. Het is een werkstage waarin je alle aspecten van het software-ontwikkelproces doorloopt en uitvoert. Het gaat dan om ontwerpen, bouwen en testen. Aan het eind van je stage moet je je uitgevoerde werk verantwoorden, evalueren en hierop reflecteren.

Voorbeeldopdracht

Het ontwikkelen van de Anna-app voor Fort Isabella – Vught

Fort Isabella in Vught wordt een plek waar wonen, werk, educatie en recreatie met elkaar in verbinding staan. Als een soort mini-samenleving waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. Op het Fort wonen straks verschillende doelgroepen waaronder 55-plussers, studenten, personen met een lichte verstandelijke beperking en ouderen met dementie. En ook ondernemers kunnen zich hier vestigen. Om de interactie tussen de bewoners onderling en tussen ondernemers te stimuleren is de serviceorganisatie Anna opgezet. Een app is een van de initiatieven.

Er is door onze studenten een prototype ontwikkeld die de Isabella Groep in staat stelt om te testen hoe de applicatie in werkelijkheid zou kunnen werken en de wensen in kaart te brengen.
 

Voorbeelden van stagebedrijven

 • Enexis
 • Euphoria
 • DTT
 • Hawkeye Recognition
 • Fort Isabella
 • LiveWall
 • NXP Semiconductors
 • Rabobank
 • Scrumble
 • Sogetti
 • Traxion

Nationale Studenten Enquête 2021

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn bekend. Een landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Benieuwd hoe studenten over de Associate degree Informatica denken? 

Na de opleiding

De kans dat je gemakkelijk werk vindt na deze opleiding is groot. Er is veel vraag naar softwareontwikkelaars op Ad-niveau en onderzoeken geven aan dat dit de komende jaren ook zo blijft. Je kunt bijvoorbeeld aan het werk als softwareontwikkelaar.

Overzicht beroepen 
 

 • Front-end developer
 • Back-end developer
 • ICT-consultant
 • Databasespecialist
 • Webdeveloper
 • Software-tester 

Doorstromen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. We bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree.

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.


21+ toets 

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Je moet dan het 21+ toelatingsonderzoek doen. Aob Compaz neemt dit onderzoek af. Het kost € 320. Je maakt zelf een afspraak via de website. Als je geslaagd bent voor de toets, mail je het rapport naar avansacademie@avans.nl. Doe dat vóór 1 augustus. Pas wanneer wij akkoord geven, meld je je aan via Studielink. Vervolgens start de intakeprocedure. We nodigen je dan uit voor een bindend adviesgesprek.

Aanvullende kosten

Naast het collegegeld moet je rekening houden met aanvullende studiekosten. Bij de opleiding Informatica is een eigen laptop verplicht. We stellen geen specifieke eisen aan de hardware, maar adviseren als ondergrens een i5-processor of gelijkwaardig met minimaal 8 GB RAM geheugen. Er zijn geen eisen aan het besturingssysteem. Sommige vakken maken gebruik van Windows-gebaseerde software. Deze applicaties moet je kunnen gebruiken.