Logistiek

Associate degree, Den Bosch

Introductie

Regel alles achter de schermen

Wil jij werken in de logistieke sector? De Associate degree Logistiek leidt je op tot een logistiek professional op hbo-niveau. Na deze tweejarige opleiding ga je werken in organisaties waar logistiek een belangrijke pijler is voor succes.

Als je geïnteresseerd bent in het managen en stroomlijnen van logistieke processen is dit de opleiding voor jou. Na de opleiding kun je in diverse bedrijven of organisaties terecht. Denk daarbij aan logistiek dienstverleners, retailers, productiebedrijven of ziekenhuizen. Je gaat aan de slag als pragmatisch en praktisch ingestelde leidinggevende. Je spreekt de taal van de directeur of de logistiek specialist, maar ook die van je collega’s op de werkvloer. Je vormt daarmee de verbinding tussen management, beleid en uitvoering. Je signaleert knelpunten, analyseert problemen en voert verbeteringen door. Dit op een praktische wijze met een 'hands-on'-mentaliteit.

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als teamleider bij een e-commerce-bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor de orderafhandeling van de web-bestellingen. Je stuurt de processen en machines aan en probeert gezamenlijk met je medewerkers te zoeken naar verbeteringen. Je wilt alle bestellingen snel en efficiënt verwerken zodat de chauffeurs op tijd kunnen vertrekken. Dat is lukt alleen als er echt teamwerk is en daar speel je als Ad’er een hoofdrol.

Ook kun je bijvoorbeeld als logistiek planner aan de slag. Je zorgt er dan voor dat de productie of de distributie efficiënt ingepland wordt. Dat betekent dat je met behulp van planningsoftware een optimaal productie- of distributieschema maakt. Deze ga je vervolgen bespreken met het management en de teamleiders op de werkvloer. Ook hier speel jij door teamwerk een hoofdrol.

De opleiding is verkozen tot Topopleiding door Keuzegids hbo 2023.

Waarom een Associate degree Logistiek?

De Ad Logistiek is een tweejarige en praktijkgerichte hbo-opleiding. De opleiding biedt je veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt en daarnaast kansen om snel door te groeien in de sector. De behoefte aan medewerkers op hbo-niveau die de brug vormen tussen de uitvoering en het management en beleid is groot. Tijdens de opleiding verwerf je vakkennis en vaardigheden om hieraan te voldoen. Je leert hoe je operatie en strategie kunt verbinden, waardoor je gesprekspartner bent voor zowel de uitvoerder als de ontwerper, directeur en de klant. 

Wat ga je doen?

Het programma

In het eerste semester werk je aan de basiskennis en-vaardigheden van de Ad-professional in de verschillende domeinen: supply chain management, productie, warehousing, transport. Je krijgt in deze periode een beeld van de sector. We introduceren de 4 hoofddomeinen van de logistiek en brengen deze met elkaar in verband. Hierdoor komen studenten met een verschillende achtergrond op hetzelfde niveau van logistieke begrippen en modellen.
Het tweede semester staan strategie, managementvaardigheden en recht en verdieping in het domein productiebesturing centraal. Je leert algemene bedrijfskundige managementtechnieken aan. Zo kun je de logistieke discipline plaatsen binnen de strategische en marketingdoelen van een organisatie. En je leert managementvaardigheden zoals het schrijven van een onderzoeksrapport en presenteren. Ook komen de beginselen van recht aan de orde. Daarnaast wordt het domein van de productiebesturing uitgediept door in een productiebedrijf een verbeterplan op te stellen.

In het tweede jaar werk je in je afstudeerbedrijf in een functie op hbo-niveau. Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek. 
In semester 3 werken we aan warehousing en transport. De verdieping in het domein warehousing gebeurt door het inrichten van een verbeterde lay-out en werkwijze van een magazijn. En in het domein transport door een onderzoek te doen naar de keuze in transportmodaliteiten. Dit resulteert voor beide domeinen in een analyse van een bestaande situatie en een voorstel tot een nieuw ontwerp.
Het vierde semester staat in het teken van het afstuderen. Om af te studeren doe je onderzoek in een van de logistieke domeinen productie, warehousing of transport. Je werkt in het afstudeerbedrijf mee aan het plannen en coördineren van logistieke processen. 

Je werkt aan realistische projecten bij bedrijven. Denk aan het logistiek verbeteren van een productieproces, het opnieuw inrichten van een magazijn of het organiseren van de distributie van e-commerce-leveringen.

Project 1
 

Duur: Een half jaar, minimaal 1 dag per week
Periode: Jaar 1, blok 1 + 2
Werkzaamheden: je werkt in een groepje van 4/5 aan een project voor een echte opdrachtgever.

Project 2
 

Duur: Een half jaar, minimaal 1 dag per week
Periode: Jaar 1, blok 3 + 4
Werkzaamheden: je werkt in een groepje van 3 aan een project voor een echte opdrachtgever.

Project 3
 

Duur: Een half jaar, minimaal 1 dag per week
Periode: Jaar 2, blok 5 + 6
Werkzaamheden: je werkt in duo's aan een project voor een echte opdrachtgever.

Afstudeerstage
 

Duur: Een half jaar, 5 dagen per week
Periode: Jaar 2, blok 7 + 8
Werkzaamheden: ja afstudeerstage is individueel en je focust je op je onderzoek. Daarnaast werk jemee in de organisatie om een stukje werkervaring op te doen. Dit kunnen ondersteunende werkzaamheden zijn, het maken van planningen en het beheren van vervoersdocumenten.

Voorbeeldopdrachten stage

 • Het herinrichten van een magazijn.
 • Het efficienter maken van een productieproces.
 • Het verbeteren van de klantenservice.
 • Het automatiseren van logistieke processen.

Voorbeelden van stagebedrijven

 • Mainfreight
 • Hoppenbrouwers Installatietechniek
 • ID Logistics
 • DAF Trucks Eindhoven
 • Van Den Bosch Logistics
 • Jumbo
 • NXP

Nationale Studenten Enquête 2021

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn bekend. Een landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Benieuwd hoe studenten over de Associate degree Logistiek denken?

Begeleiding

Elke student krijgt aan het begin van de opleiding een studieloopbaanbegeleider die gedurende de opleiding het aanspreekpunt is voor de student. Alle studenten met een ‘niet-logistieke mbo 4-opleiding’ worden in het eerste half jaar begeleid door een coach. Zij kunnen de opleiding goed volgen, omdat de eerste 3 blokken bestaan uit een introductie op de belangrijke modellen en technieken en op de domeinen van het logistieke werkveld. Deze 3 blokken bouwen ook voort op de kerntaken van de mbo-kwalificatiedossiers richting logistiek, groothandel en retail.
In het begin van de opleiding krijg je veel begeleiding en ondersteuning. Gaandeweg ga je steeds zelfstandiger werken. Bij het maken van beroepsproducten werk je met 2 of 3 andere studenten samen in een leerteam. Je bent elkaars coach. Je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling. Een docent begeleidt je hierbij en bij studievraagstukken en je loopbaanontwikkeling. Daardoor leer je niet alleen het logistieke vak en werkveld kennen, maar werk je ook aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tijdens de opleiding neemt de sturing steeds meer af en pak je meer zaken zelf op. Aan het eind van de opleiding functioneer je zelfstandig op Ad-niveau.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.


21+ toets 

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Je moet dan het 21+ toelatingsonderzoek doen. Aob Compaz neemt dit onderzoek af. Het kost € 320. Je maakt zelf een afspraak via de website. Als je geslaagd bent voor de toets, mail je het rapport naar avansacademie@avans.nl. Doe dat vóór 1 augustus. Pas wanneer wij akkoord geven, meld je je aan via Studielink. Vervolgens start de intakeprocedure. We nodigen je dan uit voor een bindend adviesgesprek.

Na de opleiding

Wij werken al tijdens de ontwikkeling van de opleiding samen met bedrijven. Daardoor leer je vaardigheden die gevraagd worden in de praktijk.

In het werkveld is veel behoefte aan nieuwe medewerkers. Voor de professionals op het Ad-niveau zijn de kansen op de arbeidsmarkt zijn dan ook groot. Met jouw vakkennis en vaardigheden in het omgaan en communiceren met diverse mensen in het bedrijf, ben je een gewilde kandidaat voor veel bedrijven.

De taken van de afgestudeerde Ad’er

 • Signaleren van knelpunten in operationele logistieke processen.
 • Formuleren van logistieke verbetervoorstellen door deel te nemen aan verbeterteams, op basis van analyse (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij houd je rekening met het bedrijfsbeleid en de belangen van stakeholders.
 • Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van schakels in de keten. 
 • Realiseren van methodieken en verbeterde of nieuwe processen in de logistiek.
 • Plannen en coördineren van de uitvoering van logistieke werkzaamheden.
 • Zorgdragen voor de uitvoering en het beheer van logistieke processen.
 • Bewaken van de dagelijkse uitvoering van logistieke processen en bijstellen waar nodig.

Overzicht mogelijke beroepen 

Een aantal voorbeelden van beroepen bij bedrijven waar je na je opleiding zou kunnen starten:

 • Teamleider warehousing 
 • Productieplanner 
 • Voorraadplanner 
 • Shop floor controller 
 • Trouble shooter / lost en found-medewerker 
 • Transportplanner 
 • Functioneel applicatiebeheerder (super user)
 • Assistent logistiek manager 

Doorstuderen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree.

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding.