Zorg & Veiligheid

Associate degree, Den Bosch

Introductie

Aan de slag op het snijvlak van zorg en veiligheid

Werken met mensen met complexe problematiek en daarmee bijdragen aan een veilige samenleving. Dat is waar de Ad HSW-Zorg & Veiligheid over gaat. Je leert daadkrachtig te handelen in situaties waarbij risico’s ontstaan door het gedrag van mensen. Als professional Zorg en Veiligheid sta je stevig in je schoenen en ga je uitdagingen niet uit de weg.  

De tweejarige praktijkgerichte hbo- opleiding Ad HSW-Zorg & Veiligheid leidt je op om te werken met mensen waarbij sprake is van risico op gevaarlijk gedrag. Vaak hebben zij te maken met een opeenstapeling van hardnekkige problemen, waardoor er risico’s ontstaan voor henzelf en hun omgeving. Denk hierbij aan mensen met een verslaving, met psychiatrische problemen, of die crimineel gedrag vertonen.  

Als professional Zorg en Veiligheid onderneem je actie om de veiligheid te borgen en tegelijkertijd hulp te bieden. Je kunt signaleren, preventief handelen en ingrijpen waar nodig. Door de opleiding weet je hoe te handelen in situaties waarbij sprake is van weerstand of agressie.  

Je werkt nauw samen met andere professionals en met de mensen om wie het gaat. Je hebt een verbindende rol in deze samenwerking. Na je opleiding ga je bijvoorbeeld aan de slag in een gevangenis, de verslavingszorg, bij een woningcorporatie of in een tbs-kliniek. 
 
Jij 
Je hebt een sociaal hart en bent geïnteresseerd in de mens achter gedrag. Want je begrijpt dat aan dit gedrag allerlei oorzaken en omstandigheden ten grondslag liggen. Daarbij heb je wel oog voor de gevolgen van dat gedrag voor de omgeving en de samenleving. Veiligheid staat bij jou hoog in het vaandel.  

Waarom een Associate degree HSW - Zorg en Veiligheid? 
De Ad HSW - Zorg & Veiligheid is sterk praktijkgericht. Je werkt aan opdrachten uit de praktijk. Individueel en in groepsverband. Naast deze praktijkopdrachten worden er (gast)colleges en workshops georganiseerd. De docenten richten zich op echte beroepssituaties. 
Om je netwerk uit te breiden en werkervaring op te doen, werken je niet alleen binnen de schoolmuren, maar doe je ook ervaring op in de praktijk. Hiervoor werk je intensief samen met het werkveld. Na de opleiding ben je klaar om in het zorg- en veiligheidsdomein aan de slag te gaan. 

Wat ga je doen?

Het programma

De opleiding Ad HSW-Zorg & Veiligheid duurt 2 jaar. Onder begeleiding van docenten werk je in groepsverband aan opdrachten en vraagstukken uit de praktijk. Deze opdrachten worden steeds complexer en de begeleiding neemt gedurende de opleiding meer af. Je werkt dus steeds zelfstandiger. Hierbij je maak je gebruik van de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens de lessen en gastcolleges. 
 
Het leren van vaardigheden is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zoals gesprekken voeren met mensen die zelf geen hulp hebben gevraagd. Of omgaan met mensen die zich agressief gedragen. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en het versterken van je weerbaarheid. 
 
Ook leer je hoe je gedrag objectief observeert, hoe je hierover rapporteert en hoe je een plan van aanpak opstelt. Dit noemen we methodisch handelen. Je krijgt kennisvakken, bijvoorbeeld gericht op psychologie en veiligheidskunde. Hierbij leer je om menselijk gedrag te begrijpen en hoe je dit kunt beïnvloeden. En welke mogelijkheden de wet biedt om in te grijpen in situaties waarbij sprake is van onveiligheid. 

Tijdens blok 2, 3 en 4 van het eerste jaar ga je 1 dag per week in de praktijk aan de slag, in de vorm van een oriënterende stage. In het tweede jaar rondt je de opleiding af met een afstudeerstage in de laatste twee blokken.

Na de opleiding

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

Waar kun je werken?

 • Gevangeniswezen
 • Gemeenten
 • Maatschappelijk werk/welzijn
 • Woningcorporatie
 • Verslavingszorg
 • (Gedwongen) GGZ
 • Justitiële jeugdinrichting
 • Vluchtelingen opvang

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet. 

 • Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. 

 • Je bent met elk profiel direct toelaatbaar. 

 • Je bent met elk profiel direct toelaatbaar+ toets 

 • Voldoe je niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Neem dan deel aan het 21+ toelatingsonderzoek. Meld je aan bij AobCompaz