Finance

Associate degree Den Bosch

Introductie

Het verhaal achter de cijfers

Tijdens deze tweejarige hbo-opleiding leer je meer over de administratieve, fiscale en overige financiële zaken in verschillende bedrijven. 

Tijdens en na je opleiding werk je bij administratiekantoren, accountantskantoren of bedrijven en organisaties waar je gegevens kunt transformeren tot informatie waarmee het management de organisatie kan besturen. Het voeren van een administratie, het doen van fiscale aangiften, het kritisch bekijken van (financiële) processen en het opstellen en analyseren van financiële rapportages behoren tot de mogelijke werkzaamheden (team).

Jij

Cijfers vertellen jou een verhaal. Je bent erdoor geboeid. Analyseren, organiseren en plannen doe je graag, want je bent een aanpakker en houdt ervan samen met anderen iets goeds neer te zetten. Je bent kritisch en weet hoe je moet omgaan met vertrouwelijke informatie. En je kunt goed duidelijk maken wat je bedoelt, want communicatief ben je sterk.

De opleiding

Bij onze opleiding staat de praktijk centraal. Je gaat aan de slag met financiële en fiscale vraagstukken uit het bedrijfsleven. Je leert de kennis en vaardigheden om deze vraagstukken op de juiste manier aan te pakken tijdens de opleiding. Je weet de uitkomsten goed over te brengen aan belanghebbenden. En je gaat ook twee keer stage lopen bij administratiekantoren, accountantskantoren of bedrijven en organisaties, eventueel uit je eigen netwerk.

De opleiding is verkozen tot Topopleiding door Keuzegids hbo 2023.

Waarom een Associate degree Finance?

De administratieve en financiële functie is veranderd. Taken en processen zijn geautomatiseerd. Om deze geautomatiseerde systemen in te richten, te controleren en hier een kritische analyse op los te laten, zijn goed opgeleide financieel medewerkers nodig.  Jullie dus. Want de Ad is heel praktisch (maar je leert ook theoretische achtergronden), zodat je direct aan de slag kunt als je je diploma hebt. En een opleiding van 2 jaar is overzichtelijk.

Het programma

De opleiding is praktijkgericht. Financiele en fiscale beroepsvraagstukken staan hierbij centraal. Je leert om op een andere manier dan alleen financieel naar een organisatie te kijken door middel van het opstellen van een quickscan van een gastbedrijf. Ook leer je om zelf een administratie op te zetten en te analyseren. Voor het doen van een inkomstenbelasting- of omzetbelastingaangifte draai je je hand niet om. Uiteraard ontkom je er niet aan om je de benodigde vakkennis eigen te maken. Denk hierbij aan bedrijfseconomische-, administratieve- en fiscale kennis. Daarnaast kennis op het gebied van administratieve organisatie. Om in de beroepspraktijk effectiever te zijn verbeter je jouw persoonlijke competenties en vaardigheden, bijvoorbeeld werken met excel, presenteren, plannen of kritisch denken. Je loopt 10 weken stage bij een administratiekantoor, accountantskantoor, bedrijf of organisatie. In het laatste blok gaan we aan de slag met diverse financiële vraagstukken.

In het tweede jaar gaan we meer de diepte in met de beroepsvraagstukken. Zo leer je een budget op te stellen, een risico-analyse uit te voeren, een kostprijs te berekenen, een managementdashboard op te stellen en nog veel meer. De opleiding sluit je af tijdens de afstudeerstage van een half jaar die zich richt op het afdekken van tenminste 2 leeruitkomsten van de AD Finance.  Bijvoorbeeld financieel-administratieve dienstverlening of financieel-fiscale dienstverlening. In deze afstudeerstage komt veel van wat je in de opleiding geleerd hebt samen en toon je aan dat je persoonlijk en vakinhoudelijk over het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar beschikt.

Meewerkstage
 

Duur: 10 weken, fulltime
Periode: Jaar 1, blok 3
Werkzaamheden: administratie voeren, aangiftes doen en voorbereidende werkzaamheden voor een jaarrekening.

Afstudeerstage
 

Duur: 15 weken, fulltime
Periode: Jaar 2, blok 7 + 8

Voorbeeldopdrachten

 • Budget opstellen
 • Dashboard maken
 • Risico's in kaart brengen
 • Samenstellen jaarrekeningen, BTW-, IB- en vpb-aangifte doen

Voorbeelden van stagebedrijven

 • Van Mossel
 • Heijmans
 • Caspar de Haan
 • SPAR

Voorbeelden van accountants- en administratiekantoren

 • Van Oers
 • BDO
 • Joanknecht
 • Finc
 • Joore
 • Z! Accountancts
 • Zwanenberg Advies

Nationale Studenten Enquête

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn bekend. Een landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Benieuwd hoe studenten over de Associate degree Finance denken? 

Na de opleiding

Met je Associate degree kun je natuurlijk direct aan het werk bij een accountantskantoor, een administratiekantoor of een financiële afdeling van een mkb-bedrijf. Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Je kunt zowel doorstuderen voor Finance & Control als Accountancy. Dit kan in Den Bosch en Breda en je kunt kiezen tussen voltijd en deeltijd. We bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. De duur van jouw vervolgopleiding hangt af van jouw keuze. Deze varieert tussen de 2 en 3 jaar.

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Met de profielen E&M en N&T ben je direct toelaatbaar.
Met profiel C&M heb je economie, m&o of be + wiskunde A of B.
Met profiel N&G heb je economie, m&o of be nodig.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.


21+ toets 

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Je moet dan het 21+ toelatingsonderzoek doen. Aob Compaz neemt dit onderzoek af. Het kost € 320. Je maakt zelf een afspraak via de website. Als je geslaagd bent voor de toets, mail je het rapport naar avansacademie@avans.nl. Doe dat vóór 1 augustus. Pas wanneer wij akkoord geven, meld je je aan via Studielink. Vervolgens start de intakeprocedure. We nodigen je dan uit voor een bindend adviesgesprek.