Health & Social Work

Associate degree, Den Bosch

Introductie

Bevorder de gezondheid van mensen

Mensen gezond houden in kwetsbare situaties. Dat vind jij belangrijk. Jij wilt ze leren om voor zichzelf te zorgen. En je wilt hun veerkracht bevorderen. Mooi werk dat je leert bij de Associate degree Health & Social Work.

We leiden je op tot gezondheidsbevorderaar of preventief gezondheidswerker. In deze rol ben je de schakel tussen burgers, vrijwilligers en professionals. Je zorgt ervoor dat mensen zelf mogelijkheden zoeken om voor zichzelf te kunnen zorgen. Waar nodig bied je zorg en ondersteuning. Hiervoor leer je denken vanuit de beweging van positieve gezondheidszorg (M. Huber, 2011). Deze beweging gaat uit van gezondheid als vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf de regie te voeren.

We leren je wat belangrijk is om je rol als gezondheidsbevorderaar uit te kunnen oefenen. Hoe maak je bijvoorbeeld een hulpvraag concreet en hoe stel je een plan van aanpak op? Je leert hoe je duidelijk kunt communiceren en hoe je contacten kunt leggen die nodig zijn. Ook leer je alles over de anatomie van het menselijk lichaam. En hoe je technologische hulpmiddelen kunt aanreiken aan mensen die dit nodig hebben. Na de opleiding zoek je steeds naar kansen om de mensen die je helpt krachtiger te maken.

Tijdens de opleiding leer je ook hoe je zorg kan verlenen: van laagcomplexe verpleegtechnische handelingen tot het voeren van gesprekken. Tijdens de opleiding leer je vaardigheden, zoals basiszorg, wondverzorging, het geven van medicatie, EHBO en reanimatie. Maar let op: je wordt geen verpleegkundige of verzorgende. Tijdens de opleiding haal je geen bevoegdheid voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Wel besteden we hier aandacht aan, omdat het jou in je werk gaat helpen om problemen vroegtijdig te signaleren en risico’s goed in te schatten.

Tijdens je opleiding werk je ook aan je persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor moet je kritisch kijken naar je eigen handelen. Wat zijn bijvoorbeeld je sterke en zwakke punten zijn? Na 2 jaar weet je hoe jij je als gezondheidsbevorderaar of preventief gezondheidswerker presenteert.

Waarom een Associate degree Health & Social Work?

De opleiding is sterk praktijkgericht. Onder begeleiding van ervaren docenten werk je samen met andere studenten aan echte opdrachten. Je gebruikt hierbij de theorie en vaardigheden die je leert tijdens lessen en gastcolleges.

Zo word je een gezondheidsbevorderaar die mensen inzicht geeft in hoe zij het beste zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Hiervoor  onderzoek je welke mogelijkheden mensen hebben om hun gezondheid en welbevinden te bevorderen of in stand te houden. Je zet mensen zo veel mogelijk in hun kracht en geeft ze ook zorg en ondersteuning als dat nodig is.

Je loopt het hele jaar door stage. De opleiding sluit aan op mbo niveau 4-opleidingen in de gezondheidszorg of de welzijnssector, maar biedt ook kansen voor mbo’ers (niveau 4) met een andere richting en praktische havisten.

Nieuwe opleiding Zorg & Veiligheid: iets voor jou?

Vanaf het nieuwe schooljaar 2023-2024 start de nieuwe Associate degree-opleiding HSW - Zorg & Veiligheid bij Avans Academie Associate degrees. Deze hbo opleiding is ontwikkeld, omdat er vanuit het werkveld veel vraag is naar professionals op het snijvlak van zorg en veiligheid. 

Je wordt opgeleid om te werken met mensen waarbij sprake is van risico op gevaarlijk gedrag. Vaak is er sprake van een opeenstapeling van problemen, zoals verslaving, psychiatrie of criminaliteit. Je onderneemt actie om de veiligheid te borgen en tegelijkertijd hulp te bieden. Je kunt signaleren, preventief handelen en ingrijpen waar nodig. Tijdens de opleiding leer je hoe je moet handelen in situaties waarbij sprake is van weerstand of agressie. Je werkt nauw samen met andere professionals en met de mensen om wie het gaat. Je hebt een verbindende rol in deze samenwerking.

Wat ga je doen?

Het programma

Je gaat aan de slag met een hulpvraag van een burger want het individu staat dit jaar centraal. Je maakt een leef- en ondersteuningsplan zodat de burger zijn gezondheid kan behouden of bevorderen. Daarbij kies je de juiste, bestaande interventie om gevoelens van eenzaamheid, onmacht en betekenisloosheid van iemand te voorkomen.

Dit jaar draait het om groepen waar groepsdynamiek, interactie en niveauverschil een rol speelt. Je werkt bijvoorbeeld met groepen ouderen in een wijk, kinderen met obesitas op een naschoolse opvang of met mensen met laaggeletterdheid.

Meeloopstage


Duur: een half jaar, 2 dagen per week
Periode: Jaar 1, blok 2 + 3
 

Meeloopstage


Duur: een half jaar, 2 dagen per week
Periode: Jaar 2, blok 5 + 6
 

Afstudeerstage


Duur: Half jaar, fulltime
Periode: Jaar 2, blok 7 + 8

Voorbeelden van werkzaamheden

  • Begeleid en ondersteun mensen met een hulpvraag of vanuit preventie
  • Dagelijkse verzorging
  • Stel een preventie- of ondersteuningsplan op en voer het uit

Voorbeelden van stagebedrijven

  • Cello
  • Prisma
  • ContourdeTwern
  • Zorgboerderijen
  • Stichting JOU
  • Gemeente Tilburg

Nationale Studenten Enquête 2021

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn bekend. Een landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Benieuwd hoe studenten over de Associate degree Health & Social Work denken?

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.


21+ toets 

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Je moet dan het 21+ toelatingsonderzoek doen. Aob Compaz neemt dit onderzoek af. Het kost € 320. Je maakt zelf een afspraak via de website. Als je geslaagd bent voor de toets, mail je het rapport naar avansacademie@avans.nl. Doe dat vóór 1 augustus. Pas wanneer wij akkoord geven, meld je je aan via Studielink. Vervolgens start de intakeprocedure. We nodigen je dan uit voor een bindend adviesgesprek.

Na de opleiding

We leiden je op voor een nieuw beroep. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag in een organisatie of als zelfstandig werkend professional in het domein van preventie en gezondheid.

De opleiding hebben we ontwikkeld met organisaties binnen het sociale en gezondheidskundige domein. Jouw kennis en vaardigheden sluiten daardoor goed aan op de vraag vanuit instellingen en overheden uit de praktijk.

Doorstuderen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. We bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree.

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding.