Human Resource Management

Haal in 2 jaar een praktijkgericht hbo-diploma

Introductie

Laat HR-processen smooth verlopen

Met deze tweejarige hbo-opleiding word je een alleskunner op het gebied van Human Resource Management (HRM). Je houdt je bezig met werving en selectie, beloning, functioneren, opleiden en juridisch-administratieve processen. Je leert alles over de processen die te maken hebben met medewerkers in organisaties.

Je werkgever vraagt je om op zoek te gaan naar junior ICT’ers, die op korte termijn kunnen doorgroeien naar een functie als specialist. Hoe ga je die vinden? Zet je een personeelsadvertentie, ga je werven op social media of zoek je op scholen naar geschikte werknemers? Je signaleert dat het ziekteverzuim op de afdeling Administratie veel hoger is dan in de rest van de organisatie. Wat ga je daaraan doen? Om deze vraagstukken op te lossen moet je nieuwsgierig zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. Je hebt mensenkennis nodig en goede zakelijke en sociale skills. Je wilt jezelf blijven ontwikkelen en je kennis van HRM vergroten. Je bent ambitieus en gaat een uitdaging niet uit de weg.

De opleiding 

Deze Associate degree leert je alles over mens en werk. Je leert hoe je de processen rondom mensen in organisaties inricht. Hoe je zorgt dat je werkgever de beste mensen kan aantrekken of hoe je werkzoekenden helpt om werk te vinden. Personeelsadministratiesystemen hebben na de opleiding geen geheimen meer voor jou en je weet hoe je de arbeidswetgeving moet toepassen.

Waarom een Associate degree HRM? 

De opleiding is praktijkgericht. Samen met andere studenten en onder begeleiding van ervaren docenten werk je aan HRM-opdrachten uit de praktijk. Hierbij maak je gebruik van de theorie die je krijgt in de lessen en tijdens gastcolleges. Je hebt veel invloed op de inhoud van de opleiding door het onderdeel ‘Eigen regie’. Samen met je coach bekijk je daarin wat je wilt leren, waar je nog beter in wilt worden en in welke richting je je wilt specialiseren. De stage zit aan het einde van de opleiding, zodat het je kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

123
Slider HRM Wordcloud
123
123
123
Wat ga je doen?

Het programma

De opleiding bestaat uit 2 studiejaren, die opgedeeld zijn in 8 periodes van 10 weken. In het begin van de opleiding krijg je veel begeleiding en ondersteuning en gaandeweg ga je steeds zelfstandiger werken. Je krijgt een coach die je begeleidt bij studievraagstukken en je loopbaanontwikkeling. Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en stippelt je carrière uit in een loopbaanplan. Je krijgt gastcolleges en werkt zelfstandig aan projecten.

We starten in het eerste jaar met de module Studievaardigheden, zodat de overgang van mbo of havo naar het hbo soepel verloopt. Daarna krijg je verschillende HRM-vakken. Je leert vacatureteksten schrijven, managementrapportages maken en re-integratieplannen opstellen. Je ontwikkelt je beroepsvaardigheden aan de hand van je persoonlijke ontwikkelplan. In de laatste periode van het eerste jaar start je met je loopbaanplan, zodat je een bewuste keuzes kunt maken voor je specialisatie. Dit plan vormt de basis voor je toekomst als HRM-professional. 

Vakkenpakket
 

Blok 1
 • Inleiding HRM
 • Communicatie
 • Psychologie
 • Geschiedenis HRM
 • Methodische werkbegeleiding
 • Plannen
 • Portfolio
 • Eigen regie
 • Nederlands
 • Engels
 • POP 
Blok 2
 • HRM
 • Inleiding Recht
 • Bedrijfskunde (arbeid en maatschappij, cultuur)
 • Portfolio
 • Eigen regie
 • Nederlands
 • Engels
 • POP 
Blok 3
 • Werving
 • Selectie
 • Inleiding Arbeidsrecht
 • Arbeidsmarkt
 • Sociale zekerheid
 • Portfolio
 • Eigen regie
 • POP 
Blok 4
 • Personeelsplanning
 • Arbo (recht)
 • Wetgeving
 • Opleiden/Human Resource Development
 • Motiveren-belonen-beoordelen
 • Outplacement
 • Portfolio
 • Eigen regie
 • POP
 • Loopbaanplan

In het tweede jaar specialiseer je je als HR-officer of arbeidsmarktprofessional. Je levert je portfolio in en krijgt een eindassessment. In je gekozen specialisatie loop je in de laatste 3 periodes stage.

Je regelt je stage zelf, want als aankomend HR-professional weet je heel goed hoe je dat moet doen. Natuurlijk word je daarin wel begeleid door je coach. Jullie bekijken samen welke organisaties geschikt zijn. Als stagiair zet je je tanden in HRM-vraagstuk dat speelt binnen de stageorganisatie. Daarnaast pak je verschillende andere werkzaamheden op, zodat je aan het einde van de stage alle competenties op Ad-niveau beheerst. Tijdens de stage krijg je begeleiding op de werkplek van de stageorganisatie en een docent van school. De stage duurt 30 weken en is de afsluiting van je opleiding. De doorstroom naar de arbeidsmarkt is optimaal, omdat je niet meer terug hoeft naar school. 

Tijdens je stage kom je 1 dag per week naar school. Dan verdiep je je in de praktijkvraagstukken van je stage en werkt verder aan je beroepsvaardigheden. Je kunt je eventueel voorbereiden op de doorstroom naar de bachelor Human Resources Management.

Vakkenpakket


Blok 1 - specialisatie
 • Specialisatie HR-officer of arbeidsmarktprofessional
 • Portfolio
 • Assessment
 • Eigen regie
 • Loopbaanplan
Blok 2 - stage
 • 4 dagen per week school
 • 1 dag per week verbetertraject, eigen regie en loopbaanplan
Blok 3 - stage
 • 4 dagen per week school
 • 1 dag per week verbetertraject, eigen regie en loopbaanplan
Blok 4 - stage
 • 4 dagen per week school
 • 1 dag per week verbetertraject, eigen regie en loopbaanplan

Na de opleiding

Nu de economie weer aantrekt, is er veel vraag naar personeel. Dat betekent dat het arbeidsmarktperspectief voor recruiters heel goed is. Daarnaast zijn er veel werkzoekenden die begeleiding nodig hebben, zoals mensen met een handicap of vluchtelingen. Dit zorgt voor veel vacatures voor re-integratiecoaches en jobcoaches. Door de invoering van geautomatiseerde systemen groeit de vraag naar HR-officers die HR-processen goed kunnen stroomlijnen en het management van de juiste informatie voorzien. En naar HR-officers die de informatievoorziening over arbeidsvoorwaarden binnen de juridische kaders, bijvoorbeeld op een shared servicecenter, voor hun rekening nemen. 

Overzicht beroepen 
 

Recruiter

Je zorgt voor de werving en selectie van nieuw personeel.

Casemanager

Je begeleidt zieke werknemers en bent verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.

Jobcoach, re-integratieadviseur 

Je helpt werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden.

HR-officer 

Je werkt op een shared servicecenter en geeft informatie over arbeidsvoorwaarden aan medewerkers en managers.

  Je werkt als medewerker verzuim en bent verantwoordelijk voor het administratief-juridische proces rondom zieke medewerkers.
  Je werkt met HR-administratiesystemen en voorziet de HR-managers van managementinformatie.

Vergelijking mbo-Ad-bachelorfuncties 
 

Mbo 4 HRM
 
Je kunt assistent worden op een afdeling HRM. Je voert vooral administratieve taken uit.
Ad HRM Je wordt specialist op een onderdeel van HRM, bijvoorbeeld arbeidsmarkt of HR-administratie. Je voert zelfstandig HR-taken uit en signaleert problemen.
Bachelor HRM Je wordt HR-adviseur. Je voert zelfstandig HR-taken uit, signaleert problemen, onderzoekt deze en adviseert het management.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

mbo 4 Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.


21+ toets

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Neem dan deel aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit onderzoek wordt afgenomen door een onafhankelijk bureau en de kosten bedragen €295. Voordat je aan dit onderzoek kunt deelnemen, moet je contact opnemen met de intakecoördinator. Hij helpt je verder met de procedure.

Praktische informatie