Kennishub People & Sustainability

Bijeenkomst Wat maakt de mens tot mens.jpeg
Foto: eerste bijeenkomst in co-creatie met student en werkveld

Brengt Onderwijs, Onderzoek en Werkveld samen

De Kennishub is de verbindende factor tussen de 3 eenheden: Onderwijs, Onderzoek en het Werkveld. Het is een plaats waar we samenwerken aan strategische speerpunten die deze 3 eenheden raken. Denk onder andere aan onderzoek naar het geven van impactvol onderwijs of het optimaliseren van de connectie met het werkveld. Lees verder.

Deelnemers Kennishub

Blogs

Hier vind je blogs van docenten Judith Herrewijn en Steven van der Minne. Thema is 'Wat maakt de mens tot mens?’ Ook jouw inbreng is welkom in de vorm van een onderzoeksvoorstel, een mooie anekdote of een idee waarmee je aan de slag wilt gaan.