Kennishub People & Sustainability

Onderwijs, onderzoek en werkveld verbinden

Het uiteindelijke doel van de kennishub is de verbinding leggen tussen onderwijs, praktijk en onderzoek zodanig dat we impactvolle studenten afleveren die direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dit willen we bereiken door inclusiviteit, de mens centraal te stellen en het uitvoeren van actieonderzoek. Om dit te kunnen bereiken werken we samen met de Strategische Adviesraad (SAR). 

Lees meer over de volgende onderwerpen: 

Komende werkveldactiviteiten

  • Impact Days - 12 t/m 19 april 
  • Werkveldadviesraad + stagemarkt, Ad Health & Social Work - 7 mei
  • Werkveldadviesraad, Ad Management - 21 mei 
  • Bijeenkomst Strategische Adviesraad - 17 juni 

Samenwerkingspartners

Met onze samenwerkingspartners leggen we de verbinding met het werkveld. Dit kan al op opleidingsniveau. De partner levert kennis en kunde aan de betreffende opleiding. Denk hierbij aan het aanleveren van praktijkopdrachten, het beschikbaar stellen van stage- en/of afstudeeropdrachten en het verzorgen van gastlessen. De bijdrage staat genoteerd in een overeenkomst en is getekend door alle partijen. Per studiejaar vindt er een evaluatie plaats over de samenwerking en maken we nieuwe afspraken over de gezamenlijke activiteiten in het nieuwe schooljaar. 

Heeft u interesse om een samenwerkingsverband met Avans aan te gaan? Mail dan naar [email protected]. Onder andere deze bedrijven gingen u voor:

Artikelen Kennishub

Hier vind je een overzicht van al onze artikelen met betrekking tot de Kennishub. Zoals het laatste artikel over Ad-kracht.  

 

Het opzoeken en verleggen van grenzen hoort bij het volwassen worden van een academie. De kunst is daarbij optimaal gebruik te maken van elkaars talenten en vaardigheden en ons zo min mogelijk laten weerhouden door vaste structuren. Van denkende handen naar handige hoofden. In dit artikel lees je meer over hoe we de Sustainable Development Goals en de 21e-eeuwse vaardigheden opnemen en inzetten én hoe we onze partners vanuit het onderwijs en het werkveld daarin meenemen.

Lees het hele artikel
of bekijk het overzicht van alle artikelen

Blogs: wat maakt de mens tot mens?

Docent Heleen Torringa gaat in haar blog 'Morele hypocrisie en het effect van spiegels..?' in op hypocrisie. 

 

We blijken niet alleen goed te willen overkomen op anderen, maar ook op onszelf, zonder daadwerkelijk ‘goed te doen’. Totdat we onszelf in een fysieke spiegel aankijken. Dan neemt zelfbedrog drastisch af. Welke conclusie over mensen valt daaruit te trekken?

Lees het hele blog
of bekijk alle blogs die verschenen over 'Wat maakt de mens tot mens?'

Deelnemers Kennishub

Sandra Doeze Jager

Aanjager van de Kennishub

Judith Herrewijn

Deelnemer cluster Onderwijs

Marieke van Geel

Deelnemer cluster Onderzoek

Nico Stuive

Deelnemer cluster Werkveld

Franka Peeters

Deelnemer cluster Werkveld

Heleen Torringa

Filosofiedocent en schrijver

Eric Zetz

Deelnemer cluster Werkveld

Naomi Haast

Deelnemer cluster Werkveld