Martijn de Reus

Deelnemer cluster Onderwijs

‘Ik richt mij op productgericht leren waar executieve functies een grote rol spelen’

Mijn naam is Martijn de Reus en ik maak onderdeel uit van het cluster Onderwijs. Sinds de start in 2017 van de Avans Academie Associate degrees vervul ik de rol van docent bij de opleiding Informatica. In een ver verleden heb ik de educatieve opleiding tot wiskundedocent doorlopen bij de Hogeschool Utrecht, om vervolgens van het ene naar het andere softwarehuis af te zakken. In het jaar 2000 ben ik overgestapt naar het middelbare beroepsonderwijs, het Koning Willem I College te 's Hertogenbosch.

Vanaf mijn overstap naar het onderwijs ben ik me gaan specialiseren in ontwerpen van software. Speciaal de vaardigheden Analyseren en Synthetiseren hebben mijn aandacht. Ik ben door professor Sjir Nijssen geschoold in de analysemethodiek CogNIAM (Cognitieve natuurlijke informatie analysemethodiek). Deze didactische methodiek, waarmee de noodzakelijke bewijslast wordt verkregen om verantwoording af te leggen, biedt een ieder de mogelijkheid de werkelijkheid te ordenen en daardoor te begrijpen.

Naast deze specialisatie ben ik in mijn onderwijs veelvuldig met het concept Autisme in aanraking gekomen. Om dit fascinerende concept te begrijpen en er daarna succesvol in het onderwijs mee om te gaan, heb ik het nodige analysewerk uitgevoerd. Het resultaat heb ik in het Productgericht leren (2019) uitgewerkt. Daarin presenteer ik een matrix, met op de horizontale as de executieve functies en op de verticale as de verschillende niveau's van groeigerichte Feedback. De snijvlakken heb ik ingekleurd met de kenmerken van leren leren in de vorm van Chunking, Spaced Repetition, Modus Focus/Diffusion en Procrastination. De matrix is mijn poging om het leergedrag van de onderwijsdeelnemer te begrijpen en betekenisvol te beïnvloeden.

Ik wens u een optimale en duurzame leerervaring toe en sluit mijn introductie graag af met het motto: Vandaag samen leren en morgen samen maken.

Martijn.jpg